Återvinningsstationer

Från och med 1 januari 2024 övergår ansvaret för alla återvinningsstationer från FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) till kommunerna runt om i landet.

Fram till dess kan du se tömnings- och hämtningsschema samt göra felanmälan på FTI.se.

Öppna menyn