Container

Företag eller verksamheter kan hyra container för hushållsavfall. Beställning av detta görs via vår entreprenör PreZero som nås på telefon 0485-561 560.

Tänk på att container för hushållsavfall INTE får innehålla farligt avfall, byggavfall eller grovavfall.

För information om taxor och fakturering, kontakta vår kundservice.

Öppna menyn