Container

Taxorna gäller hämtning av restavfall hos flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och verksamheter. Från flerbostadshus som endast används sommartid och från sommarverksamheter sker hämtning av restavfall i kärl vecka 16 – 41 (13 ggr/år) och från container vecka 16 – 41 (13 ggr/år) eller vecka 25 – 34 (5 ggr/år).

Företag eller verksamheter kan hyra container för restavfall. Beställning av detta görs via vår entreprenör PreZero som nås på telefon 0485-561 560.

Som företagare kan du välja sorterat eller osorterat abonnemang. Sorterat abonnemang innebär att matavfallet sorteras ut från restavfallet och läggs i separat sopkärl.

Tänk på att container för restavfall INTE får innehålla farligt avfall, byggavfall eller grovavfall.

OBS! Från och med 1 januari 2024 försvinner abonnemangsformen Osorterat abonnemang.

Taxan i sin helhet hittar du som dokument här på sidan. För ytterligare information om taxor och fakturering, kontakta vår kundservice.

Container

Avgifterna är exklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2024.

Hämtning varannan vecka, vippcontainer 3 m3 – 8 m3

Ett kärl för matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter med hämtning varannan vecka.

KärlstorlekÅrsavgift, kr/år Hämtning 26 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 13 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 5 ggr/år
3 m314 659,209 263,204 232,80
6 m319 270,4010 080,804 581,60
8 m319 270,4010 080,804 581,60

Viktavgift tillkommer med 1,77 kr/kg

Hämtning varje vecka, vippcontainer 3 m3 – 8 m3

Två kärl för matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter med hämtning varannan vecka.

KärlstorlekÅrsavgift, kr/år Hämtning 52 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 26 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 10 ggr/år
3 m332 756,8016 9007 222,40
6 m334 364,8017 716,807 570,40
8 m334 364,8017 716,807 570,40

Viktavgift tillkommer med 1,77 kr/kg

Hämtning varannan vecka, matavfallskärl 140 liter

Avser kärl utöver ett kärl  per container.

KärlstorlekÅrsavgift, kr/år Hämtning 26 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 13 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 5 ggr/år
140 l376,80324258,40

Viktavgift tillkommer med 1,77 kr/kg

Öppna menyn