Container

Företag eller verksamheter kan hyra container för restavfall. Beställning av detta görs via vår entreprenör PreZero som nås på telefon 0485-561 560.

Som företagare kan du välja sorterat eller osorterat abonnemang. Sorterat abonnemang innebär att matavfallet sorteras ut från restavfallet och läggs i separat sopkärl.

Tänk på att container för restavfall INTE får innehålla farligt avfall, byggavfall eller grovavfall.

För information om taxor och fakturering, kontakta vår kundservice.

Öppna menyn