Fettavskiljare

När fett kommer ut i avloppet och svalnar, stelnar det. Stelnat fett på rörens insida kan orsaka avloppsstopp och översvämningar. Därför får inte större mängder fett släppas ut i avloppet.

För att skydda avloppsledningsnätet ska därför fettavskiljare installeras där mycket fett finns i avloppsvattnet.

Vem ska ha fettavskiljare?

Följande är exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

  • Kök för servering av måltider, t.ex. hotell, värdshus, restaurang och gatukök
  • Storkök
  • Charkuteriaffär
  • Bageri och café
  • Rökeri
  • Lokal för livsmedelstillverkning och/eller tillverkning av livsmedel
  • Skolor och förskolor

Viktigt vid tömning av fettavskiljare

Fettavskiljare töms med vanlig slamtömningsbil. Det är därför viktigt att fettavskiljaren är lättåtkomlig och kan tömmas på ett bra och enkelt sätt. Om tömning inte har kunnat utföras på grund av att fastighetsägaren har åsidosatt sina skyldigheter enligt renhållningsföreskrifterna, kommer en bomkörningsavgift att tas ut enligt taxa.

Tänk på att alltid återfylla avskiljaren med vatten efter tömning, om det är enligt instruktionerna för anläggningen. Borgholm Energi accepterar så kallad passiv återfyllnad, vilket innebär att verksamheten använder vatten som vanligt som sedan via avloppet återfyller fettavskiljaren.

Tömningsintervall

Det är viktigt att tömning sker med ett sådant intervall att avskiljarens funktion säkerställs. I huvudsak behövs en fettavskiljare tömmas i samband med den tid då verksamheten är aktiv.

Tömningsintervallet för fettavskiljare som är anslutna till kommunalt avlopp grundar sig på en bedömning av behovet av hur ofta avskiljaren bör tömmas. Denna bedömning görs i samband med tömningarna, och kan innebära att en avskiljare behöver tömmas mer sällan eller oftare än vad som tidigare skett.

Om en avskiljare är i behov av att tömmas utöver ordinarie tömning, beställs det av PreZero, 0485-561 560.

Fettavskiljare anslutna till enskilt avlopp ska tömmas enligt tillståndet från samhällsbyggnadsnämnden eller minst en gång per år. Dessa tömningar avropas till PreZero, 0485-561 560.

Installation av fettavskiljare

Installation av fettavskiljare ska anmälas till Borgholms kommun. När installationen är klar fyller du i blanketten nedan och skickar den till Borgholm Energi. Kom också ihåg att kontakta vår kundservice för start av ett tömningsabonnemang.

Öppna menyn