Hushållsavfall

I kärlet/containern för hushållsavfall slängs avfall som uppkommit i till exempel företagets lunchrum och som återstår då farligt avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar sorterats ut.

Det är viktigt att du har koll på vad som hamnar i ditt sopkärl. En avgift kommer att tas ut vid upprepad felsortering eller löst avfall i kärlet, liksom vid upprepat felvänt kärl. En avgift kommer också att tas ut vid de ställen där ett specialfordon behövs för att hämta avfall, exempelvis vid framkomlighetsproblem.

Taxor och avgifter

Avgifterna är inklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2021.

Hämtning hos flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och verksamheter

KärlstorlekÅrsavgift, kr/år Hämtning 26 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 13 ggr/årViktavgift, kr/kg
190 liter1 2371 0092,21
370 liter1 5911 1892,21
660 liter2 4521 6222,21

Hämtning varje vecka, 660 liter kärl

KärlstorlekÅrsavgift, kr/år Hämtning 52 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 26 ggr/år (vecka 16-41)Viktavgift, kr/kg
660 liter4 4212 7882,21

Extra hämtning eller extra säck bredvid kärlet

Hämtning inom 14 kalenderdagarHämtning inom 3 arbetsdagar (beställningsdag oräknad)Viktavgift, kr/kg
Kärl 190 l, 370 l, 660 l721252,21
Extra säck, max 125 liter70-2,21

Utöver ordinarie avgift debiteras avgift för dragavstånd vid hämtning på annan plats än fordonets stopp-plats.

Dragavstånd, dörrar, lås och liknande

Dragavstånd, dörr/grind, låsÅrsavgift kr/år Hämtning 26 ggr/årÅrsavgift kr/år Hämtning 13 ggr/år (Vecka 16-41)
0-10 meter936468
11-20 meter1 326663
21-30 meter1 716858
31-40 meter2 1061 053
41-50 meter2 4961 248
51-60 meter2 8861 443
61 meter och uppåt4 3292 165
Upplåsning och öppning alt. endast öppning av dörr, grind eller dylikt788394
Lås till kärl404404

Byte av kärlstorlek

Avgift för byte av kärlstorlek: 375kr.
Avgift för av kunden skadat kärl: 140 liter 320 kr, 190 liter 375 kr, 370 liter 430 kr, 660 liter 480 kr.

Öppna menyn