Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Insamling av returpapper

Vet du att Borgholm Energi från och med 1 januari 2022 ansvarar för insamling och återvinning av returpapper i kommunen? Det innebär att endast entreprenörer som är godkända av oss får samla in returpapper.

I december 2020 bestämde regeringen att kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av returpapper från och med 2022, då det nuvarande producentansvaret upphör. Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter som numera räknas som kommunalt avfall.

Viktigt med godkännande (auktorisering)

De entreprenörer som sedan tidigare samlar in returpapper ska även i fortsättningen kunna samla in returpapper – men först efter godkännande/auktorisering av oss. Villkor för att bli auktoriserad är bland annat att entreprenören redovisar enligt våra regler och att den följer vår maxtaxa. Kontakten mellan entreprenören och kunden kommer fortsätta som tidigare. Men kunden behöver se över sitt avtal och försäkra sig om att den anlitar en auktoriserad entreprenör.

Vem är auktoriserad?

Vi har infört ett system där leverantörer får ansöka om att bli auktoriserade. Alla godkända/auktoriserade leverantörer presenterar vi i en lista som uppdateras löpande så snart vi godkänt en leverantör.

Öppna menyn