Insamling av returpapper

Auktorisationssystemet för fastighetsnära insamling av returpapper kommer att upphöra den 31 december 2023. Från och med 1 januari 2024 kommer tjänsten att ingå i samma upphandling som Borgholm Energi gör för fastighetsnära insamlingen av förpackningar.

Fram till och med 31 december får endast entreprenörer som är godkända av oss får samla in returpapper.

Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter som numera räknas som kommunalt avfall.
Öppna menyn