Auktoriserade avfallsentreprenörer

Borgholm Energi ansvarar för renhållningen i Borgholms kommun.

I vårt uppdrag ingår att godkänna det vill säga auktorisera lämpliga avfallsentreprenörer som fastighetsägare och verksamhetsutövare kan anlita för hämtning av returpapper. Auktorisationssystemet för fastighetsnära insamling av returpapper kommer upphöra den 31 december 2023. Från och med 1 januari 2024 kommer tjänsten att ingå i samma upphandling som Borgholm Energi gör för fastighetsnära insamlingen av förpackningar.

Auktoriserade entreprenörer till och med 31 december 2023:

Stena Recycling
stenarecycling.se

Öppna menyn