Du som beställer hämtning av returpapper

Du som har eller vill införa fastighetsnära insamling av returpapper i ditt flerbostadshus eller verksamhet, ska från och med 1 januari 2022 anlita en entreprenör som vi godkänt, det vill säga auktoriserat.

I december 2020 bestämde regeringen att kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av returpapper från och med 2022, då det nuvarande producentansvaret upphör. Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter som numera räknas som kommunalt avfall.

Hur påverkas min verksamhet av lagändringen?

Liksom tidigare anlitar du en privat entreprenör för att hämta returpapper. Men det är endast tillåtet att anlita en, av oss, auktoriserad entreprenör. Ni behöver därför se över ert nuvarande avtal.

Entreprenören bestämmer själv priset för sin tjänst. Men eftersom vi har ansvar för insamling och återvinning av returpapper i våra kommuner, gäller vår maxtaxa och priserna får inte vara högre än den.

Hur vet jag att en entreprenör är auktoriserad?

Du hittar de entreprenörer som blivit auktoriserade i vår lista. Vi auktoriserar dem som ansöker om att få samla in returpapper och som uppfyller våra krav. Exempel på krav är att entreprenören följer maxtaxan och kan erbjuda insamling av returpapper i hela vårt område.

Arbetet med att auktorisera entreprenörer pågår. Vi uppdaterar listan så fort vi godkänt en leverantör.

Kan jag lämna returpapper på andra ställen?

Nej. Ägare till verksamheter och flerbostadshus med fastighetsnära insamling av returpapper, får endast anlita auktoriserade entreprenörer. Privatpersoner får, precis som tidigare, lämna returpapper till återvinningsstationerna.

Öppna menyn