Du som vill bli auktoriserad avfallsentreprenör

Kan vi fortsätta att erbjuda hämtning av returpapper när producentansvaret upphör? Det kan ni – förutsatt att du följer våra villkor och att ni är godkända, det vill säga auktoriserade av oss.

Som du säkert känner till har regeringen bestämt att producentansvaret för returpapper ska upphöra och övertas av respektive kommun vid årsskiftet 2021/2022. I Borgholms kommun hanteras det kommunala renhållningsansvaret av Borgholm Energi. Det innebär att vi, från och med 1 januari 2022, även sköter insamling och återvinning av returpapper i vår kommun.

Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter. Eftersom returpapper numera räknas som kommunalt avfall får kunderna endast anlita godkända/auktoriserade entreprenörer för hämtning av returpapper.

Krav och villkor

Vi ser gärna att du som redan hämtar returpapper fortsätter med det, men kom ihåg att ansöka om att bli entreprenör inom auktorisationssystemet ”Hämtning av returpapper hos flerfamiljshus och verksamheter”.
Här är några exempel på krav och villkor:

  • Du tecknar avtal direkt med kunden och bestämmer själva priset men ska hålla dig inom maxtaxan (den årliga avfallstaxan).
  • Du har rätt att sälja returpappret på den fria marknaden.
  • Du får betalt av kunden och av dem som köper returpapper av er. Borgholm Energi betalar alltså inte för er tjänst.
  • Varje månad redovisar du till oss hur mycket returpapper du har samlat in och varifrån det kommer.

Var hittar kunden auktoriserade leverantörer?

På vår webbplats presenterar vi alla auktoriserade leverantörer. Sidan uppdateras så fort en leverantör blivit godkänd.

Beställ ansökan och information

Jag vill att ni skickar ansökan och information om auktorisationssystemet ”Hämtning av returpapper hos flerfamiljshus och verksamheter” till mig på nedanstående adress.

Personuppgifter som du lämnar databehandlas av Borgholm Energi AB med syfte att registrera och handlägga ditt ärende. Borgholm Energi AB är personuppgiftsansvarig. För mer information, kontakta Borgholm Energi AB på  info@borgholmenergi.se

Öppna menyn