Insamling av spillfett

Spillfett är det fett som bildas när du exempelvis steker eller friterar mat och som blir över vid matlagning. Spillfett är ett avfall och får därmed inte hällas ut i avloppet eftersom det kan orsaka stopp när det stelnar i ledningarna på väg till reningsverket.

Spillfett från verksamheter

Verksamheters spillfett ska samlas i behållare och får endast hämtas av en entreprenör som är auktoriserade av Borgholm Energi. För att få verksamhetens spillfett hämtat behöver du starta ett abonnemang hos någon av entreprenörerna i listan under Auktoriserade entreprenörer.

Entreprenören bestämmer själv priset för sin tjänst men eftersom vi har ansvar för insamling av spillfett i Borgholms kommun, gäller vår maxtaxa och priserna får inte vara högre än den.

Maxtaxa

För insamling av spillfett

TjänstAvgift (inklusive moms)
Utsättning av behållare vid uppstart av nytt abonnemang (kr/behållare)350 kr
Hämtning av behållare, max 200 liter (pris per behållare)2 kr/liter, upp till max 200 kr

Auktoriserade entreprenörer

Arbetet med att auktorisera entreprenörer pågår, vi uppdaterar listan så fort vi godkänt en entreprenör.

Öppna menyn