Du som vill bli auktoriserad entreprenör

I Borgholms kommun är det Borgholm Energi som ansvarar för insamling av spillfett från verksamheter i Borgholms kommun. Entreprenörer som vill samla in spillfett från verksamheter behöver därför ingå i Borgholm Energis auktorisationssystem.

Är du intresserad av att bli en auktoriserad entreprenör? Fyll i formuläret längre ner på sidan, så skickar vi ansökningsunderlag till dig.

Krav och villkor

Vi ser gärna att du som redan samlar in spillfett fortsätter med det, men kom ihåg att ansöka om att bli auktoriserad entreprenör till oss på Borgholm Energi.

Nedan listar vi några exempel på krav och villkor:

  • Du tecknar avtal direkt med kunden och bestämmer själva priset men ska hålla dig inom maxtaxan (den årliga avfallstaxan).
  • Du som entreprenör får betalt av kunden. Borgholm Energi betalar alltså inte för er tjänst.
  • Varje år redovisar du till oss hur mycket spillfett du har samlat in och varifrån det kommer.

Beställ ansökan och information

Öppna menyn