Inspiration miljörum

Att skapa ett trivsamt och fungerande miljörum är en förutsättning för att få hyresgäster och boende att vilja sortera sitt avfall. Som fastighetsägare kan du tillämpa en rad åtgärder för att underlätta sorteringen och göra miljörummet mer trivsamt.

Skapa en ren och lättskött miljö där det är enkelt för hyresgäster och boende att slänga och sortera sitt avfall, informera om vikten av att sortera och se till att regelbundet kontrollera och underhålla miljörummet för att säkerställa att det fortfarande är en trevlig och fungerande plats för avfallssortering.

För att informera hyresgäster och boende har vi tagit fram en folder med information om hur man sorterar sitt förpackningsavfall, foldern finns även som ett tvåsidigt A4-blad. Är du i behov av information gällande sortering av förpackningsavfall på andra språk har sopor.nu tagit fram ett sorteringsblad på 33 olika språk, du hittar det här.

Märk upp kärlen

För att underlätta sorteringen i ditt miljörum kan du som fastighetsägare märka upp sopkärl samt platsen för respektive sopkärl med sorteringsdekaler. Dekaler gör det tydligt för hyresgäster och boende att sortera sitt avfall i rätt sopkärl.

Du hittar samtliga dekaler i storleken A4 här.

Matavfallspåsar

Se till att det finns matavfallspåsar för hyresgäster och boende att tillgå, placera dessa synligt i miljörummet. Börjar matavfallspåsarna att ta slut kan du enkelt beställa nya genom att fylla i formuläret.

Öppna menyn