Anmäl förpackningsinsamling

Från 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att själv anlita en entreprenör som hämtar förpackningar, utan det ansvaret har övergått till oss på Borgholm Energi.

Vill du ha fastighetsnära insamling?

För att införa fastighetsnära förpackningsinsamling i en hyresfastighet eller i en bostadsrättsförening behöver du kontakta vår kundservice på telefon 0485-883 00 eller via e-post info@borgholmenergi.se.

Inför anmälan av fastighetsnära förpackningsinsamling är det fördelaktigt att beräkna antalet samt storleken på de kärl som fastigheten kan behöva. På sidan Dimensionering och utformning har vi samlat information som kan vara till hjälp när du ska planera för din insamling.

Har du ett låst miljörum?

Är fastighetens miljörum låst med nyckel behöver den lämnas fysiskt, i dubbel uppsättning, till oss på Badhusgatan 4 i Borgholm. Vid inlämning skrivs en nyckelkvittens som fastighetsägare, eller representant, får en kopia på. För att underlätta hanteringen finns möjlighet att digitalt fylla i kvittensen innan överlämning, blanketten hittar du här.

Är miljörummet istället låst med en kod behöver koden lämnas muntligt till vår kundservice via telefon 0485-883 00.

För dig som INTE har fastighetsnära förpackningsinsamling idag

Senast 31 december 2026 är det krav på att det ska finnas fastighetsnära förpackningsinsamling. Du behöver därför börja planera och avsätta ytor för insamlingen. På sidan Dimensionering och utformning kan du få hjälp med hur du kan planera för din insamling. När allt är på plats kontaktar du vår kundservice för att anmäla fastighetsnära förpackningsinsamling.

Öppna menyn