Vad behöver du göra?

Från 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att själv anlita en entreprenör som hämtar förpackningar, utan det ansvaret övergår till oss. Det finns saker som du behöver förbereda och tänka på tills dess.

För dig som har fastighetsnära förpackningsinsamling idag

Du som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet eller i en bostadsrättsförening behöver säga upp befintliga avtal med din entreprenör till den 31 december 2023.

Från den 1 september kan du beställa ny hämtning av förpackningar hos oss på Borgholm Energi. För att kunna garantera att din hämtning fortsätter utan uppehåll efter årsskiftet behöver vi din beställning senast 30 november 2023.

Ta kontakt med vår kundservice via e-post info@borgholmenergi.se eller telefon 0485-883 00.

Tänk på! Vid beställningar som inkommer efter 30 november kan vi inte garantera start från årsskiftet, utan utsättning av kärl och hämtning av förpackningar kommer att påbörjas så snart det är möjligt.

Har du ett låst soprum?

Är soprummet till hyresfastigheten eller bostadsföreningen låst med nyckel eller kod behöver du lämna in den informationen till oss senast tisdag 19 december.

Är soprummet låst med nyckel behöver den lämnas fysiskt till oss på Badhusgatan 4 i Borgholm. Vid inlämning skrivs en nyckelkvittens som fastighetsägare, eller representant, får en kopia på. För att underlätta hanteringen finns möjlighet att digitalt fylla i kvittensen innan överlämning, blanketten hittar du här.

Är soprummet istället låst med en kod behöver koden lämnas muntligt till vår kundservice via telefon 0485-883 00, om den inte lämnades vid tidigare anmälan.

För dig som INTE har fastighetsnära förpackningsinsamling idag

Senast 31 december 2026 är det krav på att det ska finnas fastighetsnära förpackningsinsamling. Du behöver därför börja planera och avsätta ytor för insamlingen. Vi har samlat information kring utformning och dimensionering av förpackningsinsamlingen på en egen sida.

När allt är på plats kontaktar du vår kundservice för att starta abonnemangen. Från 1 september 2023 har du möjlighet att beställa hämtning av förpackningar hos oss på Borgholm Energi.

Öppna menyn