Sopkärl

Taxorna gäller hämtning av restavfall hos flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och verksamheter.

Från flerbostadshus som endast används sommartid och från sommarverksamheter sker hämtning av restavfall i kärl vecka 16 – 41 (13 ggr/år) och från container vecka 16 – 41 (13 ggr/år) eller vecka 25 – 34 (5ggr/år).

Taxan i sin helhet hittar du som dokument här på sidan. För ytterligare information om taxor och fakturering, kontakta vår kundservice.

Sopkärl

Avgifterna är exklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2024.

Hämtning varannan vecka, 190 – 660 liter kärl

KärlstorlekÅrsavgift, kr/år Hämtning 26 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 13 ggr/år
190 liter1 221,601 008,80
370 liter1 532,801 164,80
660 liter2 364,801 600

Viktavgift tillkommer med 1,77 kr/kg

Hämtning varje vecka, 660 liter kärl

KärlstorlekÅrsavgift, kr/år Hämtning 52 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 26 ggr/år (vecka 16-41)
660 liter4 1082 613,60

Viktavgift tillkommer med 1,77 kr/kg

Öppna menyn