Elsäkerhet

Vägguttag, strömbrytare och anslutna apparater måste vara säkra så att de inte ger dig stötar eller orsakar brand. Varje år sker allvarliga elolyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna apparater och ledningar. I de flesta fall är det lätt att skydda sig mot dem.

Du bör med jämna mellanrum se över elinstallationer och anslutna apparater eftersom du är ansvarig för att dina anslutna apparater och maskiner fungerar och är i säkert skick.

Elsäkerhet i din villa eller fritidshus

Bor du i villa eller har ett fritidshus är du själv ansvarig för att din fasta elinstallation, dvs vägguttag och strömbrytare, är säker. En behörig elinstallatör gör nyinstallationer av fasta ledningar, uttag, strömbrytare och lampor. Det gäller även anslutning eller losskoppling av fast anslutna hushållsmaskiner, som diskmaskiner och tvättmaskiner. Kontakta alltid en behörig elinstallatör om du misstänker fel i den fasta installationen.

Elsäkerhet i lägenhet

Bor du i en hyres- eller bostadsrätt måste du hålla utkik efter slitage och skador. Hittar du något fel ska du kontakta din värd eller förening så att de kan åtgärda problemet.

Öppna menyn