Fjärrvärme

Värm upp din fastighet med energi som redan finns. Varför producera ny energi när vi kan ta tillvara på befintlig energi som annars skulle gå till spillo? Fjärrvärme är ett resurseffektivt sätt att värma upp ditt hus på, eftersom värmen genereras när vi tar hand om skogsrester.

Istället för att låta energin gå förlorad, återvinner vi den för att värma upp hem och företag. Smart och resurseffektivt!

Fördelarna med fjärrvärme:

  • Enkelt, bekvämt och prisvärt
  • Resurseffektivt – tar tillvara energi som annars skulle gått till spillo
  • Driftsäkert, tyst och minimalt underhåll
  • Jämn och behaglig inomhustemperatur
  • Obegränsad tillgång till värme och varmvatten.
  • Möjlighet att även använda till golvvärme eller för att värma poolen.

Förutom att du bidrar till miljönytta får du en driftsäker, tyst och prisvärd uppvärmning som ger en behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till varmvatten.

Så kommer värmen hem till dig

Enkelt förklarat skickar vi ut hett vatten i fjärrvärmenätet, som snabbt värmer upp element och kranvatten hos alla som är anslutna. Istället för att var och en har sin egen uppvärmningskälla, erbjuder vi en stor gemensam. Resurseffektivare än så blir det inte. Allt du behöver för att ta emot värmen är en fjärrvärmecentral. Fjärrvärmecentralen har en förväntad livslängd på 20-30 år och kräver minimalt med underhåll.

Vi har fjärrvärmeverk i Löttorp och Borgholm och kan erbjuda fjärrvärme till fastighetsägare i dessa områden. Vi ansvarar för underhåll och drift av anläggningarna och kulvertsystemen. Värmen produceras med biobränsle från Öland och Småland.

Öppna menyn