Hushållsavfall

I kärlet/containern för hushållsavfall slängs avfall som uppkommit i till exempel företagets lunchrum och som återstår då farligt avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar sorterats ut.

Det är viktigt att du har koll på vad som hamnar i ditt sopkärl. En avgift kommer att tas ut vid upprepad felsortering eller löst avfall i kärlet, liksom vid upprepat felvänt kärl. En avgift kommer också att tas ut vid de ställen där ett specialfordon behövs för att hämta avfall, exempelvis vid framkomlighetsproblem.

Taxor och avgifter

Hämtning hos flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och verksamheter

Kärlstorlek Årsavgift, kr/år
Hämtning 26 ggr/år
Årsavgift, kr/år
Hämtning 26 ggr/år
(vecka 16-41)
Viktavgift, kr/kg
190 liter 1 179 969 2,21
370 liter 1 509 1 139 2,21
660  liter 2 295 1 539 2,21

 

Hämtning varje vecka, 660 liter kärl

Kärlstorlek Årsavgift, kr/år
Hämtning 52 ggr/år
Årsavgift kr/år
Hämtning 26 ggr/år (vecka 16-41)
Viktavgift, kr/kr
660 liter 4 130 2 645 2,21

Extra hämtning eller extra säck bredvid kärlet

Hämtning inom 14 kalenderdagar Hämtning inom 3 arbetsdagar
(beställningsdag oräknad)
Viktavgift, kr/kr
Kärl 190 l, 370 l, 660 l 70 kr 118 kr 2,21
Extra säck, max 125 liter 62 kr 2,21

Utöver ordinarie avgift debiteras avgift för dragavstånd vid hämtning på annan plats än fordonets stopp-plats.

Dragavstånd, dörrar, lås och liknande

Dragavstånd, dörr/grind, lås Årsavgift kr/år
Hämtning 26 ggr/år
Årsavgift kr/år
Hämtning 13 ggr/år
(Vecka 16-41)
0-10 meter 936 468
11-20 meter 1 326 663
21-30 meter 1 716 858
31-40 meter 2 106 1 053
41-50 meter 2 496 1 443
51-60 meter 2 886 1 443
61 meter och uppåt 4 329 2 165
Upplåsning och öppning alt. endast öppning av dörr, grind eller dylikt 780 390
Lås till kärl 400 400

Byte av kärlstorlek

Avgift för byte av kärlstorlek: 360 kr.
Avgift för av kunden skadat kärl: 140 liter 310 kr, 190 liter 360 kr, 370 liter 415 kr, 660 liter 465 kr.

Öppna menyn