Återvinning och Avfall

Inom Återvinning och Avfall varierar taxeökningen mellan olika tjänster för att justera kostnadstäckningen. För en-, tvåfamiljshus samt fritidshus resulterar det i att den totala årsavgiften för respektive abonnemang förändras med cirka +3,5 % (för kunder som slänger en genomsnittlig årsvikt för sitt abonnemang). För en kund med sophämtning helår med kärlstorlek 190 liter blir förändringen inför 2021 +4,8 kronor per månad.

Slamtömningar har tidigare haft låga avgifter och förändras i snitt med +12 %. För en slamavskiljare med behållarstorlek 0-3 kubikmeter höjs kostnaden från 735 kronor till 823 kronor.

Vårt fokus ligger på att informera, förenkla och förtydliga så att det ska vara enkelt och löna sig att göra rätt och vi arbetar aktivt med miljöstyrande åtgärder för att öka återvinningen och därmed minska mängden avfall.

Från och med 2021 kommer du att kunna lämna in saker för återbruk på våra återvinningscentraler. Det är ytterligare ett sätt att bidra till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle då mycket av det som kastas skulle kunna lämnas till återbruk istället.

Öppna menyn