Elnät

Inför 2021 justeras taxan för Elnät med +1,5 %. För en kund i hus med ett elnätsabonnemang med 16 A säkring och en förbrukning på 15 000 kWh blir förändringen +12,8 kronor per månad.

Vårt fokus ligger idag på att öka elnätets leverans- och personsäkerhet, bland annat genom byten till moderna kabelskåp, nätstationer och nedgrävning av återstående luftledningar. I delar av nätet krävs det även för framtiden ökad kapacitet i form av nya ledningar.

Inom de kommande 20 åren förväntas vi använda ungefär 30 % mer el än idag. För att det ska bli hållbart behövs inte bara mer el från förnybara källor såsom solcellsanläggningar kopplade till nätet, utan även smartare sätt att använda elen på. För att vi ska vara redo att möta en mer energikrävande framtid kommer nya smarta elmätare under 2021 att installeras hos alla våra kunder, något som ger både ökad kundnytta och mer effektiv och hållbar användning av elnätet.

Öppna menyn