Fjärrvärme

Fjärrvärmetaxan justeras inför 2021 med +2 %. För en kund med en förbrukning på 15 000 kWh innebär det en förändring med +26,50 kronor per månad.

För vår verksamhet inom fjärrvärme ligger fokus på att öka driftsäkerhet och effektivitet samt att ytterligare förbättra hållbarheten i vår leverans och vårt erbjudande till våra kunder. Som exempel kan nämnas att vi arbetar tillsammans med Vatten och Avlopp på att kunna ta tillvara den biogas som produceras och att omvandla den till energi i fjärrvärmenätet.

Genom att återanvända resurser ökar vi hållbarheten i vår totala verksamhet och minskar samtidigt våra kostnader.

Öppna menyn