Vatten och Avlopp

Avgiften för vatten och avlopp kommer för 2021 att justeras med i genomsnitt +4,5%. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. För en kund med kommunalt vatten och avlopp samt en förbrukning på 150 kbm per år blir förändringen +33,49 kronor per månad till 2021.

Inom VA står vi inför fortsatta utmaningar som kräver stora investeringar i viktig infrastruktur. Inte bara för att säkra tillgången på vatten, utan också för att kunna distribuera det till våra kunder. De största investeringarna görs i enlighet med VA-planen och handlar bland annat om utbyggnad och förnyelse av vatten och avlopp till Kårehamn samt genom den förbindelse som planeras för vatten och avlopp mellan Byxelkrok och Böda.

Vi genomför även en inventering av vatten-och avloppsledningsnätet som ligger till grund för förnyelse av det befintliga ledningsnätet. Det gör vi för att du som kund nu och i framtiden ska kunna fortsätta få lokalproducerat vatten av hög kvalitet levererat hem till dig direkt i kranen, det till en kostnad av cirka 5 öre/liter.

Dessutom ser vi till att ditt avloppsvatten blir borttransporterat och omhändertaget på bästa sätt med minimal påverkan på miljön.

Öppna menyn