Dataintrång 12 december

Måndag 12 december upptäcktes ett dataintrång hos Borgholms och Mörbylånga kommun. Klockan 20 uppmärksammades kommunerna på att stora mängder data kopierades. Vår gemensamma IT-avdelning kopplade omedelbart från internet för att minimera eventuell skada och stoppa attacken.

Viktig information till dig som kund hos Borgholm Energi

Intrånget är polisanmält. Det finns i dagsläget ingen information om vem som ligger bakom eller varför eller vilken eventuell skada som har uppstått.

Systemen kom igång igen måndagen den 19 december, med vissa fördröjningar.

Känsliga personuppgifter kan vara röjda

Analysen av dataintrånget indikerar att all data från våra system, inklusive känsliga personuppgifter, kan vara röjd.

På grund av detta gjordes en anmälan till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, 15 december.

Var kan jag vända mig för mer information?

Kontakta vår kundservice på telefon 0485-883 51 eller e-post info@borgholmenergi.se. Du kan också besöka oss på Badhusgatan 4 i Borgholm.

Nyheter kring dataintrånget publiceras på Borgholms kommuns hemsida borgholm.se samt på kommunens Facebook.

Öppna menyn