Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

En dag på kundservice

Borgholm Energis kundservice tar emot och besvarar kundfrågor, synpunkter eller förslag gällande alla bolagets nyttigheter, allt från vatten och avlopp, avfall och återvinning, elnät och fjärrvärme. Cirka 11 000 kundsamtal tas emot under året.

Bland arbetsuppgifterna finns debitering och reskontra, hantering av flyttärenden, registrering av mätare och mätarställningar, hantering av post och e-post, beställning av kontorsmaterial och förbrukningsartiklar.

Variationen av arbetsuppgifter kräver att kundservice arbetar parallellt i flera olika system och att vara kvicktänkt är en förutsättning. Det ställer krav på flexibilitet och kunskap om såväl kommunen som bolaget, men även lagstiftning, föreskrifter och taxa.

”Ofta får vi in kundärenden som kräver utredning, uppföljning och svar från olika personer och från olika verksamheter. Vi försöker då att hjälpa kunden att samla ihop frågorna och därefter ta reda på svaren. Kan vi inte svara själva så kan vi i alla fall ta reda på vem inom bolaget som kan svara bäst. Vi strävar efter att kunna ge våra kunder bästa möjliga service!”

Förutom att arbeta med service mot privatpersoner och företagare som är kunder hos Borgholm Energi stöttar kundservice även bolagets verksamheter med information, kommunikation, administration, framtagning av statistik, systemansvar och systemutveckling.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för Borgholm Energis kundservice?

Att beskriva hur en typisk arbetsdag för de fyra medarbetarna på Borgholm Energis kundservice är en utmaning.

”Det är omöjligt att säga i förväg hur dagen man har framför sig kommer att se ut. Det finns verkligen ingen dag som är den andra lik. Då vi är kundservice för många olika verksamheter inom bolaget kan ett och samma samtal eller besök behandla en rad olika frågor och ärenden – allt från sophämtning och fakturafrågor till vattenanslutningar och elabonnemang.”

Vad är det roligaste med att jobba med kundservice?

Vid frågan om vad som är det roligaste med att arbeta med kundservice kommer svaret snabbt.

”Det roligaste är att arbetet är så utmanade och omväxlande. Vi fungerar som spindeln i nätet och är länken mellan verksamheten och slutkunden. När telefonen ringer vet man aldrig vilka frågor som kommer att ställas. Vi måste kunna mycket om mycket och lite om det mesta!”

Öppna menyn