Information vid driftstörningar

Driftstörningar kan ske i VA-nätets ledningar, i elnätet eller fjärrvärmeleveransen. De kan vara planerade och bero på arbeten och underhåll vi utför, eller oplanerade på grund av orsaker vi inte har kunnat förutse.

Borgholm Energi har en beredskapsorganisation som är bemannad dygnet runt för att kunna hantera de normalt förekommande driftstörningar som kan uppstå i leveranserna till dig som kund.

Alla planerade arbeten och akut driftinformation gällande vatten och avlopp, fjärrvärme, gatuarbeten samt strömavbrott och annan driftinformation från elnät har vi samlat under driftstörningar.

 

Öppna menyn