Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Taxeförändringar 2024

Vi arbetar med hållbarhet i fokus och insatserna som görs nu är nödvändiga då vi investerar för vår gemensamma framtid. Vi gör investeringar för att öka kvaliteten och leveranssäkerheten för dig som kund men också för framtiden och för miljön, för att Borgholm Energi ska bli helt fossilfritt till senast 2030. Vi ser att vi har en viktig roll i samhällets utveckling och därigenom även ett stort ansvar för kommande generationer.

Våra verksamheter är alla en del i detta arbete, men – vad går avgifterna till?

VA, Återvinning och Avfall, Elnät samt Fjärrvärme finansieras genom avgifter. Det innebär att intäkterna täcker utgifterna för att producera, distribuera och leverera tjänsterna till dig som kund.

För VA samt Återvinning och Avfall är dessutom verksamheterna reglerade och bedrivs utan vinstdrivande syfte. Det betyder att Borgholm Energi inte tjänar pengar på att leverera vatten eller hämta och hantera ditt avfall.

För de verksamheter där Borgholm Energi gör en vinst så är den vinsten en del av en cirkulär ekonomi och kommer våra kunder och kommuninvånarna till nytta då den återinvesteras i våra verksamheter, allt med avsikt att bygga ett mer hållbart Öland.

Vem bestämmer taxor och avgifter?

Utifrån vår affärsplan och kostnads- och investeringsanalyser beslutar Borgholm Energis styrelse om ett förslag till taxor och avgifter för VA- samt Avfallstaxa för det kommande året. Förslaget skickas sedan till Kommunstyrelsen för godkännande. Taxor och avgifter för de tjänster som Borgholm Energi levererar bestäms slutligen av de folkvalda politikerna i Kommunfullmäktige i samband med beslut av kommunens budget för året som följer. Avgifter och taxa för Elnät och Fjärrvärme beslutas av Borgholm Energis styrelse.

Kommande taxeförändringar hittar du nedan.

Elnätstaxa

Fjärrvärmetaxa

Vatten- och avloppstaxa

Avfallstaxa

Öppna menyn