Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Från havet till dricksglaset

Vi gläntar på dörren till Sandviks avsaltningsverk – vattenverket som tryggar dricksvattenförsörjning för tusentals Ölandsbor.

I en tid av klimatförändringar och rekordtorra somrar är en stabil dricksvattenförsörjning ovärderlig. Projektet med Sandviks avsaltningsverk färdigställdes på rekordtid, från det första spadtaget i augusti år 2016 till invigningen i juni år 2017 och levererar idag dricksvatten åt cirka 3 000 hushåll på Öland.

– Tack vare avsaltningsverket har vi kunnat minska belastningen på befintliga vattentäkter och återhämtat dess nivåer efter torra somrar. Samtidigt minskar belastningen på övriga vattenverk vilket ger oss större möjligheter att sköta underhåll på dessa. Avsaltningsverket i Sandvik är en av många åtgärder för att klara vattenförsörjningen på Öland på lång och kort sikt och möjliggör att vi kan förse fler kunder med vatten, säger Markus Wertwein Ros, VD på Borgholm Energi.

Sandviks avsaltningsverk har kapacitet att producera 3 000 m³ dricksvatten varje dag, året runt.

Hur går det till?

Hur är det egentligen möjligt att avsalta vatten från Kalmarsund så att det blir ett livsmedelsgodkänt dricksvatten? Här beskriver vi hela processen, steg för steg – från havet till dricksglaset.

1. Saltvattenintag

Råvatten, det vill säga bräckt Östersjövatten, pumpas upp från 28 meters djup i Kalmarsund, via en intagspumpstation som är kopplad till en 700 meter lång intagsledning. Intagets djup är av stor betydelse när det gäller vattenkvalitet. Desto djupare intaget är desto mer av solstrålarna absorberas, vilket begränsar fotosyntes och mängden alger.

2. Intagssilar

I avsaltningsverket passerar vattnet först genom intagssilar vars syfte är att minska mängden större fasta partiklar i vattnet.

3. Mixer

Här tillsätts fällningsmedel (koagulant) för att lättare avskilja mycket små föroreningar, kollodiala partiklar och upplösta ämnen (mindre än några nm, nanometer).

4. Ultrafiltrering

Ultra- och mikrofiltreringsmembran har förmågan att rena vattnet till en mycket bra kvalitet. Ultrafilter avskiljer alla fasta partiklar ner till 0,01 μm (0,00001 mm).

5. Avsaltning med omvänd osmosfilter

Vattnet avsaltas med omvänd osmos (RO) som är den allra finaste filtreringen och är en beprövad teknik som uppfanns på 1950-talet. RO-membranet fungerar som en barriär mot lösta salter, metaller i upplöst form och organiska/oorganiska molekyler. Avskiljer ämnen ner till 0,001 μm (0,000001 mm).

6. Återmineraliseringsfilter

Vattnet når ett återmineraliseringsfilter som via livsmedelsgodkänd kalkstenskross ökar koncentrationen av mineraler i dricksvattnet samt skyddar mot korrosion på ledningsnätet. Maten är fortfarande den huvudsakliga källan till näringsämnen och mineraler, men dricksvatten kan ge kompletterande tillskott.

7. Reservoar

Vattnet mellanlagras i två dricksvattenreservoarer på 750 m³ vardera. Reservoarer ingår i distributionssystemet för att hålla en jämn trycknivå och utjämna variationer i förbrukningen, men också för att utgöra reserv vid eventuellt driftavbrott.

8. UV-filter

Det sista steget är att vattnet går igenom ett filter med UV-ljus som desinficerar och oskadliggör mikroorganismer i vattnet. Nu är dricksvattnet redo att pumpas ut på ledningsnätet och via vattenledningsnätet hem till dig som kund hos oss på Borgholm Energi.

Öppna menyn