Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

I Borgholm blir avloppsslam värme

Avloppsvatten från hushåll och industrier som är anslutna till kommunalt avlopp i Borgholms kommun transporteras via en eller flera pumpstationer till en av våra avloppsreningsverk. Ett av dessa verk är Borgholms reningsverk som ligger i yttre hamnen i Borgholm med utsikt över Kalmarsund.

Till Borgholms reningsverk kommer avloppet från Borgholm, Köpingsvik, Lindby och Borgehage. Efter att avloppsvatten renats mekaniskt, biologiskt och kemiskt kan det renade vattnet lämna reningsverket och cirkulera tillbaka ut i naturen. Kvar blir en restprodukt, eller slam som det kallas.

Slammet som blir kvar rötas i en rötkammare, det vill säga bryts ned i en syrefattig miljö vilket gör att metangas bildas. Metangasen som bildats eldar vi sedan i en gaspanna och värmen som uppstår använder vi för att värma rötkammaren och våra lokaler på reningsverket.

Tidigare har överskottet av gasen facklats bort, det vill säga eldats upp, för att ta hand om överskottsgasen – utan att ta tillvara på värmeenergin. Nu har vi istället installerat fjärrvärmeväxlare så att vi kan producera fjärrvärme av gasen istället för att fackla bort den.

Tina Pile, Chef för VA Produktion och Fjärrvärme förklarar:

– Vår kretsloppstanke innebär att vi tar tillvara de restprodukter som uppstår i reningsprocessen och återför dem som nyttigheter till samhället, i det här fallet som värme.

Fjärrvärmeväxlarna installerades under 2022 och värmen som skapas från avloppsslammet räcker för att värma upp till cirka 50 villor per år.

Öppna menyn