Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Stort och varmt tack!

Under våren har vi genomfört en ny kundundersökning och det är med stor glädje vi ser att vi höjt vårt betyg från Väl godkänt 2019 till Mycket väl godkänt i år.

– Bra, Pålitligt, Lokalt, Tillmötesgående, Lättillgängliga och Framtidstro är några av de ord våra kunder väljer när de ska beskriva oss med ett ord.

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden (Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Bredband, Renhållning, VA, Fordonsgas, Gata/Park och Fastigheter), genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energibolag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande. Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling.

Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår organisation, ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Vi är stolta och det känns otroligt roligt för oss att läsa alla kommentarer från våra kunder. Tack ännu en gång! Blev du inte kontaktad men känner att du har ett förbättringsförslag till oss så tveka inte att höra av dig till info@borgholmenergi.se – vi är tacksamma för all feedback.

Så mäts resultatet

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 70-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

 

 

Öppna menyn