Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Stort och varmt tack!

Under våren genomfördes en ny kundnöjdhetsundersökning och det är med glädje vi tar emot vårt betyg Väl godkänt.

– Bra, Fungerar, Pålitligt, Serviceinriktade, Lättillgängligt och Trevligt är några av de ord våra kunder väljer när de ska beskriva oss med ett ord.

Resultatet visar att vi har styrkor när det gäller leveranssäkerhet, bemötande, tillgänglighet och kompetens. Även kundappen har lyfts och rosats i undersökningen. Men vi har också fått underlag att jobba med för att förbättra oss. Det är ett arbete som ständigt pågår och som kommer att fortsätta för att du som kund ska få den allra bästa upplevelsen av Borgholm Energi som du kan få.

Blev du inte kontaktad men känner att du har ett förbättringsförslag till oss så tveka inte att höra av dig till info@borgholmenergi.se – vi är tacksamma för all feedback.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre – du är det viktigaste vi har!

Hur fungerar undersökningen?

Vår samarbetspartner för dessa undersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden (Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Bredband, Renhållning, VA, Fordonsgas, Gata/Park och Fastigheter) och som regelbundet genomför kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energibolag, vilket bland annat innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring.

Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår organisation, ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål.

Så mäts resultatet

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 70-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

Öppna menyn