Årsstämmor 2021

För Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB.
Tid: Onsdagen den 19 maj, kl. 14.00 – 16.00
Plats: Strand Hotell, Borgholm

Stämmorna genomförs direkt efter varandra. Anmälan
senast 11 maj till annika.karpfors@borgholmenergi.se
eller via telefon 0485-880 69.

Stämmohandlingar översänds till anmälda en vecka
innan stämman. Allmänheten kan delta endast via
Teams-länk på grund av pandemin, föranmälan krävs.
Registrerade aktieägare önskas välkomna.

Öppna menyn