Kommande upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som vi planerar att publicera framöver.

Upphandling av inköp och utsättning av sopkärl

Vi kommer att ta över insamlingen av avfall i egen regi under hösten 2025. Under 2024 kommer vi därför att upphandla inköp och utsättning av sopkärl.

 

 

Öppna menyn