Kommande upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som vi planerar att publicera framöver.

Upphandling av sopbilar

Vi kommer att ta över insamlingen av avfall i egen regi under hösten 2025. Under våren 2024 kommer vi därför att upphandla sopbilar för hämning av avfall i Borgholms kommun.

Upphandling av inköp och utsättning av sopkärl

Kommer under 2024.

 

 

Öppna menyn