Kommande upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som vi planerar att publicera framöver.

Transport och omhändertagande av farligt avfall

Upphandlingen avser transport och omhändertagande av farligt avfall som har samlats in på återvinningscentralerna i Borgholms kommun.

Avtalets start är under våren 2021. Upphandlingen kommer att publiceras under slutet av 2020.