Kommande upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som vi planerar att publicera framöver.

Upphandling av slambil

Vi kommer att ta över insamlingen av slam i egen regi under hösten 2025. Under hösten 2023 kommer vi därför att upphandla en slambil för tömning av enskilda avloppsanläggningar i Borgholms kommun.

Upphandling av sopbilar

Vi kommer att ta över insamlingen av avfall i egen regi under hösten 2025. Under hösten 2023 kommer vi därför att upphandla sopbilar för hämning av avfall i Borgholms kommun.

Öppna menyn