bild på miljöhjälte, man med grön mantel och återvinningssymbol på tröjan

Vårt miljöarbete

Vi har antagit utmaningen för ett fossilfritt Borgholm Energi senast 2030. Det innebär bland annat att en omställning ska göras till större andel förnybara energikällor inom våra verksamheter, utan att göra avkall på säker och tillräcklig energitillförsel.

Miljöarbetet är viktigt för oss och en naturlig del av vår vardag och vi står inför spännande utmaningar i att möta framtida förutsättningar. Det handlar dels om de skiftande fysiska förutsättningar som klimatförändringarna skapar samt nya krav och regelverk som påverkar vår verksamhet, men också om att anpassa våra produkter och tjänster för att leverera mervärde till dig som kund.

Vi strävar efter att skapa helhetslösningar som är långsiktigt fördelaktiga för samhället, miljön och ekonomin och med minsta möjliga belastning på miljön.

Öppna menyn