Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Vårt miljöarbete

Miljöarbetet är viktigt för oss och en naturlig del av vår vardag och vi står inför spännande utmaningar i att möta framtida förutsättningar.

Vi strävar efter att skapa helhetslösningar som är långsiktigt fördelaktiga för samhället, miljön och ekonomin och med minsta möjliga belastning på miljön.

Tillsammans mot en fossilfri framtid

Det är för och tillsammans med dig som vi arbetar med att driva och utveckla Öland – och för att skapa en hållbar framtid krävs omtanke om miljön, klimatet och nästa generation. Hos oss handlar hållbarhet om att bedriva våra verksamheter på ett ansvarsfullt sätt och att skapa långsiktiga lösningar. Vad och hur vi gör är lika viktigt.

Med omtanke om dig, varandra och miljön som vi verkar i, arbetar vi för att minimera risker och utsläpp samtidigt som vi maximerar vår positiva påverkan genom hållbara produkter och tjänster.

Vårt mål är att vara ett långsiktigt hållbart bolag och vi tänker vara fossilfria senast 2030. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Öland och en fossilfri framtid.

Hur når vi dit?

Arbetet är i full gång och alla våra verksamheter arbetar engagerat för omställningen enligt den plan med åtgärdspunkter som tagits fram.

För att vi ska kunna nå målet krävs både små och stora insatser – här kommer några exempel på aktiviteter under 2023:

Laddstolpar

En uppsättning laddstolpar planeras för att möta det behov som uppstår när vi byter ut våra arbetsfordon till elfordon. Totalt planeras för 46 laddpunkter fördelat på 16 olika platser där Borgholm Energi har verksamhet i Borgholms Kommun. En ansökan om bidrag lämnades in till Naturvårdsverket i slutet av 2022 och svar om beviljat bidrag förväntas under våren 2023.

Solcellsinstallationer

Just nu utreds möjligheter och förutsättningarna för att installera solceller på våra fastigheter samt installation av tillhörande batterilagring.

Eldrivna fordon

Alla fossila drivmedel i våra verksamheter ska fasas ut och nu påbörjas övergången till eldrivna fordon. Det innebär att samtliga verksamhetsbilar och större arbetsfordon innan 2030 ska drivas på el, alternativt HVO.

Dieselfria hjälpmedel

De verktyg och hjälpmedel som används i våra verksamheter har påbörjat sin övergång till att bli helt dieselfria. Handverktyg så som motorsåg och röjsåg ska istället drivas med el medan reservkraftverk ska övergå till HVO.

Värme från trädgårdsavfall

Under de senaste sex månaderna har Borgholm Energi genomfört tester med att flisa och använda det trädgårdsavfall i form av ris och grenar som samlats in via återvinningscentralerna för att elda med i fjärrvärmeverket. Nu har testerna utvärderats och resultatet visar att det ser bra ut för framtiden. Målsättningen med projektet är att minska antalet transporter och i stället ta vara på resursen och använda trädgårdsavfallet i kommunen för att ge värme åt verksamheter och bostadshus.

Återanvända arbetskläder

Arbetskläder, skor och andra hjälpmedel som använts i våra verksamheter kommer inte att kasseras när en anställd avslutar sin tjänst eller byter uppdrag. Istället ska det tvättas upp och finnas redo att användas av nästa person.

Ökade miljökrav vid upphandling

Vid alla nya upphandlingar för nya produkter eller tjänster ska miljökraven skärpas. Det kan exempelvis handla om att alla transporter, även hos eventuella underentreprenörer, ska vara fossilfria.

Energieffektivisera belysning

All belysning i Borgholm Energis fastigheter ska bytas ut till LED senast 2027, men arbetet pågår för fullt redan nu. I det fall det inte går att byta befintlig ljuskälla till LED byter vi ut hela armaturen. Ett annat exempel är att vi infört styrning på fasadbelysningen på vår fastighet vid Badhusgatan för att det ska lysa under vissa tider och på så sätt bli mer energieffektivt.

Pappersbantning

I samtliga verksamheter ska pappersförbrukningen ses över. Minskade utskrifter och utskick genom att uppmuntra och möjliggöra digitala alternativ.

Öppna menyn