Priser och avtal

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Större fastigheter (över 25 kw värmeväxlare) Exkl. moms Inkl. moms
Anslutningsavgift kr/kw 800 1 000
Fast avgift kr/år 1 000 1 250
Förbrukningsavgift öre/kWh 75,06 93,83
Fjärrvärmeövervakning/Serviceavtal kr/år 5 000 6 250
Totalvärme kr/år Enl. offert

Kostnadsjämförelse för 2020 (priser inkl. moms)I de fall kunden väljer totalvärme utgår ingen anslutningsavgift.

Flerbostadshus, samfälligheter och lokaler

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80  MWh 76 314 kr 1 250 kr 75 064 kr
193 MWh 182 342 kr 1 250 kr 181 092 kr
 500 MWh 470 400 kr 1 250 kr 469 150 kr
1000 MWh 939 550 kr 1 250 kr 938 300 kr

 

Öppna menyn