Det här kan inte lämnas på ÅVC

Det finns avfall som vi  på Borgholm Energi inte ska eller får hantera. Det kan till exempel vara avfall som istället ska lämnas till polisen, apotek eller tillbaka till återförsäljaren. Här har vi listat de vanligaste avfallen vi inte tar emot.

Bildäck

Dessa ska lämnas där du köper nya däck. Däcken som lämnas in ska vara demonterade från fälgen. Sitter däcken kvar på fälgen har verkstaden rätt att ta en mindre avgift för att demontera dem. Verkstaden kan oftast bara ta emot en mindre mängd däck.

Gäller det större mängder eller stora däck, t ex traktordäck, kontaktar du Svensk Däckåtervinning för att få besked om hur du ska göra.
Svensk Däckåtervinning AB,
Telefon 08-50 60 10 55
E-post: info@sdab.se

Gummiverkstäder omfattas av Förordningen om producentansvar, och är därmed skyldiga att ta emot uttjänta däck, även om några nya däck inte köps.

Fyrverkerier och smällare

Återlämnas till återförsäljare alternativt kontakta polisen, www.polisen.se

Nödraketer och nödbloss

Återlämnas till återförsäljare alternativt kontakta polisen, www.polisen.se

Sprängämnen

Kontakta polisen, www.polisen.se

Vapen och ammunition

Kontakta polisen, www.polisen.se

Ensilageplast

Ensilageplast/lantbruksplast hänvisar vi till det insamlingssystem som erbjuds via Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur).

Läkemedel

Läkemedelsrester och gamla läkemedel lämnas till apotek. Kanyler och sprutor ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av och lämnas till apotek.

Bilskrot

Bilskrot kan inte tas emot på återvinningscentralen. Läs mer om avregistrering och skrotning hos Transportstyrelsen.

Restavfall och matavfall

Lämnas i ditt sopkärl vid eller i din fastighet/boende.

Öppna menyn