pojke håller i låda med återvinningsbara saker

Extra kluriga sopor

Vet du att det mesta av ditt hushållsavfall faktiskt går att återvinna? Vissa saker kanske till och med kan återanvändas av någon annan.

Alternativ för ditt avfall:

  • Restavfall – i valfri påse av god kvalitet som försluts med dubbelknut och läggs i sopkärlet.
  • Matavfall – i den gröna påsen som försluts med dubbelknut och läggs i sopkärlet.
  • Återvinningsstation (ÅVS) – samlar in förpackningar och tidningar. FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) har ansvar för kommunens 14 återvinningsstationer.
  • Återvinningscentral (ÅVC) – samlar in allt från grovavfall och farligt avfall till trädgårdsavfall och matfett. Borgholm Energi driver de två återvinningscentralerna som finns i kommunen.

Källsortera mera

När du källsorterar ditt hushållsavfall kan vi ta hand om resurserna på bästa sätt, men ibland är det inte helt lätt att veta hur saker ska sorteras och vissa sopor kan vara extra svåra. Vi har därför samlat några av de extra kluriga soporna i en lista.

Aska (från vedeldning)

Aska som kommer från din spis eller kamin där hemma ska vara helt avsvalnad och kan sedan läggas i påsen för restavfall. Tänk på att askan då måste ligga i en plastpåse med dubbelknut innan den läggs i sopkärlet. Det går också bra att lämna aska till din ÅVC. Den ska då förpackas i papperspåse eller papperskasse och vara helt avsvalnad. Låt askan ligga tills dess att du är helt säker på att den svalnat.

Blomkrukor av plast

Krukorna kan i första hand återanvändas, men när den går sönder ska den slängas som restavfall. Krukan är nämligen inte en förpackning. Har du flera, eller stora krukor kan du ta med dem till din ÅVC och sortera i containern för hårdplast.

Chipspåse

Ett tips för att ta reda på om chipspåsen är i plast eller metall är att knyckla ihop påsen. Om den vecklar ut sig igen så är påsen av plast och ska sorteras som en plastförpackning och lämnas på din ÅVS. Är påsen gjord av mestadels papper med en plastfilm på insidan ska den sorteras som pappersförpackning.

Chipsrör

Ta av plastlocket och sortera som plastförpackning. Ibland kan det vara svårt att veta hur en förpackning ska sorteras när det finns flera material. Chipsröret kan ha en metallbotten, men eftersom röret till största del består av papper så ska det sorteras som en pappersförpackning och lämnas på din ÅVS.

Dammsugarpåse

Dammsugarpåsen innehåller allt möjligt som samlats upp i ditt hem och ska slängas i restavfallpåsen.

Dricksglas

Dricksglaset är ingen förpackning och ska därför inte lämnas på din ÅVS, utan glaset ska faktiskt slängas i påsen för restavfall. Det är en annan kvalitet än förpackningsglas och ofta har tillverkaren tillsatt material för att göra dricksglasen tåligare, vilket kan störa återvinningsprocessen. Tänk även på att kristallglas kan innehålla tungmetaller såsom bly som är miljöfarligt och absolut inte ska in i kretsloppet.

Fimpar och snus

Snusprillor, snuspåsar, fimpar och tobak ska du slänga i restavfallet. Men var först säker på att fimpar och tobak inte utgör en brandfara. Nikotin är ett gift och produkterna innehåller dessutom plast och kadmium, ämnen som absolut inte ska hamna i naturen eller i havet. Släng aldrig snus och fimpar på marken, i dagbrunnar, toalett eller vask.

Frigolit

Frigolit sorteras som mjukplast på din ÅVS. Är det större mängder eller stora bitar av frigolit går det bra att lämna till din ÅVC.

Ljuskällor

Alla typer av ljuskällor (glödlampor, lysrör och LED) räknas som elavfall och ska lämnas till din ÅVC. Lampor innehåller miljöfarligt avfall som till exempel bly och kvicksilver och ska tas om hand så att inga gifter sprids och så att metallerna kan återvinnas.

Ljusslinga

Allt avfall som har sladd eller batteri ska räknas som elavfall och lämnas till din ÅVC.

Ljusstumpar

Den lilla stumpen som blir kvar av ditt levande ljus som brunnit ner ska läggas i påsen för restavfall. Eller varför inte spara stumparna för att smälta ner och stöpa nya ljus?

Läkemedel

Gamla och överblivna läkemedel ska lämnas tillbaka till ditt apotek. Det är viktigt att inte kasta läkemedel i restavfallet eller spola ner i toaletten då det då riskerar att hamna miljöfarliga ämnen i naturen.

Kläder och textilier

Har du kläder som är hela och rena men som kanske inte passar längre? Lämna dem gärna i någon av Emmaus klädinsamlingscontainrar. Det finns en på Kalleguta ÅVC, men också på flera av kommunens ÅVS:er. Är det kläder och textilier som ska kastas lämnas de till din ÅVC i containern för Energiåtervinning.

Kuvert och post it-lappar

Kuvert och post it-lappar läggs i restavfallspåsen då de inte går under producent­ansvaret och inte ingår i förpacknings­insamlingen. De ska heller inte läggas i pappers­insamlingen eftersom klistret förstör återvinningen.

Matfett

Är det mycket stelnat fett går det bra att skrapa ur med en stekspade och lägga i den gröna påsen. Är det lite fett kan du torka ur det med lite hushållspapper och kasta i påsen för restavfall. Är fettet flytande, såsom matlagningsolja, kan det lämnas i en plastflaska till din ÅVC.

Mjölkförpackning

Den vanligaste förpackningen för mejeriprodukter är en tetra pak-förpackning gjord av papper och plast. När förpackningen är tom sorterar du den som pappersförpackning eftersom den till största del består av papper. Plasten som finns på insidan och på toppen av förpackningen separeras ut i återvinningsprocessen, men ta gärna av plastkorken och släng den som plastförpackning.

Nagellack

Nagellack och hårsprej hamnar ofta i vanliga soppåsen, eftersom man inte vet vad man ska göra med dem. De tillhör kategorin farligt avfall och ska lämnas till din ÅVC.

Pappersbärkasse

Pappersbärkassen hamnar ibland felaktigt tillsammans med tidningarna, men den kan förstöra återvinningsprocessen för tidningarna. Pappersbärkassen ska sorteras som pappersförpackning på din ÅVS.

Presentpapper och snören

Vanligt presentpapper ska sorteras som pappersförpackning och lämnas på din ÅVS. Presentsnören och glitter läggs i påsen för restavfall.

Smink

Parfym, hårspray, läppstift och andra liknande kosmetiska produkter innehåller ämnen som är farliga för miljön. Om det finns innehåll kvar i behållaren ska den lämnas som farligt avfall till din ÅVC. Om burken är helt tom kan den sorteras som förpackning på din ÅVS.

Tandborste

Tandborsten är oftast tillverkad av plast, men när det är dags att byta ut den ska den läggas i påsen för restavfall. Den ska alltså inte sorteras som plastförpackning då det inte är en förpackning. Även diskborsten och toalettborsten av plast ska sorteras som restavfall. 

Tepåsar

Tepåsar gjorda av papper går utmärkt att slänga i den gröna påsen för matavfall, medan tepåsar av nylon (blank påse) ska läggas i påsen för restavfall. Det är på grund av att nylon inte bryts ner.

Tuggummi

Ett tuggummi ska kastas i påsen för restavfall. Det ska inte läggas i gröna påsen och absolut inte på marken. Visste du att ett vanligt tuggummi är tillverkat av petroleumsbaserad syntetisk plast och att det tar upp till 25 år för det att brytas ner i naturen?

Värmeljus

Värmeljusens metallkopp klassas inte som förpackning och ska därför inte återvinnas som sådan på din ÅVS, dock vill vi gärna att metallen återvinns. Lämna istället metallkoppen som metallskrot till din ÅVC (gäller även för marschaller). Tänk då på att lossa den lilla vekhållaren i mitten innan du slänger både den och koppen i containern för metall. Varför? Jo, vekhållaren är gjord av stål (järn) medan koppen är av aluminium. I sorteringsanläggningen för metallskrot separeras stål från aluminium med en magnet. Om vekhållaren sitter fast i koppen så följer koppen med och aluminiumet brinner då upp i stålbadet.

Öppna menyn