Sophämtning storhelger

Inkörningsdagar 2022
Långfredagen 15 aprilHämtas 14 april
Midsommarafton 24 juniHämtas 23 juni

Övriga aftnar och röda dagar tömmer vi ditt sopkärl på ordinarie hämtningsdag.

Tänk på att sopkärlet behöver finnas tillgängligt senast kl. 06.00 på hämtningsdagen – låt sedan sopkärlet stå framme tills det är tömt.

Öppna menyn