Sophämtning storhelger

Inkörningsdagar 2020

Midsommarafton 19 juni Hämtas 18 juni
Julafton 24 december Hämtas 23 december
Juldagen 25 december Hämtas 26 december
Nyårsafton 31 december Hämtas 30 december

Övriga aftnar och röda dagar hämtas dina sopor på ordinarie hämtningsdag.
Tänk på att kärlet behöver finnas tillgängligt senast kl. 06.00 på hämtningsdagen – låt sopkärlet stå framme tills det är tömt.