Sophämtning storhelger

Inkörningsdagar 2023
Juldagen 25 decemberHämtas annandag jul 26 december

Övriga aftnar och röda dagar tömmer vi ditt sopkärl på ordinarie hämtningsdag.

Tänk på att sopkärlet behöver finnas tillgängligt senast kl. 06.00 på hämtningsdagen – låt sedan sopkärlet stå framme tills det är tömt.

Öppna menyn