Sophämtning storhelger

Inkörningsdagar 2021
Långfredagen 2 aprilHämtas 1 april
Midsommarafton 25 juniHämtas 24 juni
Julafton 24 decemberHämtas 23 december
Nyårsafton 31 decemberHämtas 30 december

Övriga aftnar och röda dagar hämtas dina sopor på ordinarie hämtningsdag.

Öppna menyn