Latrin

Etiketter på kärlen

Latrinet som samlas in skickas till en anläggning för våtkompostering. För att kunna spåra varifrån kärlet kommer sitter det en etikett med din fastighetsbeteckning på varje kärl som lämnas till dig. Var noga med att det bara är avföring, toalettpapper och eventuellt torvströ som hamnar i kärlet!

Hämtning av kärl

Inför hämtning ska latrinkärlet förslutas och rengöras på utsidan. Det är viktigt att latrinet inte innesluts i emballage. Latrinkärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas och får max väga 15 kg.

Tänk på att…

Alla ändringar i din nuvarande toalettlösning kräver kontakt med Borgholms kommuns miljö- och byggnadsenhet. En ansökan om latrinkompostering, förbränningstoalett och enskilt avlopp kan ta upp till 6 veckor att behandla – så ansök i god tid innan perioden för latrinhämtning börjar. Glöm inte att säga upp ditt latrinabonnemang till vår kundservice när du har fått beslut från kommunen angående din nya toalettlösning, och den finns på plats och är klar att användas.

Avgifter

Grundavgift: 6 400 kr
Hämtningsavgift per kärl: 535 kr

Sommarhämtning sker vecka 16-41.

Frågor

Frågor om latrinkompostering och avloppslösningar – kontakta Borgholms kommun på telefon 0485-880 00 eller via e-post: kommun@borgholm.se

Frågor om hämtning, abonnemang, avgifter eller fakturor – kontakta vår kundservice.

Öppna menyn