Anslut din produktionsanläggning

Vill du producera egen el med solceller? Vi hjälper dig med anslutningen till elnätet och ersättning för din elproduktion.

Genom att producera förnybar el är du med och bidrar till den fossilfria omställningen, och vi hjälper dig gärna att komma igång. Det är viktigt att din anläggning är dimensionerad efter din årsförbrukning (kWh) och din mätarsäkring. Känner du dig osäker så kontakta oss tidigt i processen innan du bestämmer storlek på din anläggning.

För att installera din solcellsanläggning och ansluta den till elnätet, krävs tillstånd från din nätägare Borgholm Energi. Anmälan om anslutning av solcellsanläggning ska skickas in av en behörig elinstallatör.

Så här går det till

Elinstallatören sköter kontakten med oss och skickar informationen vi behöver för att kunna godkänna anslutningen.

1. Elinstallatör skickar in föranmälan

Ta hjälp av en behörig elinstallatör som hjälper dig med rätt säkring för din anläggning. Om du behöver bygga om anslutningen (servisledningen) för att byta till en större säkring tar vi fram en offert på kostnaden. Du får även ett kostnadsförslag från din elinstallatör för att ändra i elanläggningen.

Informationen som vi behöver från din elinstallatör:

  • Tekniska data på din anläggning.
  • Om mätaren är placerad inomhus ska skiss på utvändig brytarplacering bifogas.
  • Om du vill köpa tjänsten elcertifikatsmätning från Borgholm Energi ska blanketten för elcertifikatsmätning bifogas med föranmälan.

2. Installationsmedgivande från Borgholm Energi

När vi har granskat och godkänt anmälan ger vi elinstallatören ett installationsmedgivande.

3. Installatören skickar in färdiganmälan

Nu kan din elinstallatör färdigställa din anläggning. När detta är klart ska elinstallatören skicka en färdiganmälan till oss. Färdiganmälan ska innehålla ett datum, tidigast fem arbetsdagar efter inskickad anmälan, då vi kan komma för att kontrollera anläggningen och genomföra ett mätarbyte.

4. Byte av elmätare

För att vi ska kunna mäta både din produktion och elanvändning behövs rätt elmätare. Är din elmätare inte är anpassad för detta byter vi mätaren helt kostnadsfritt.

I samband med mätarbytet kontrollerar vi att anläggningen är korrekt installerad och uppfyller krav på märkning och brytmöjligheter. Är kraven inte uppfyllda byter vi inte elmätare förrän bristerna är åtgärdade.

  • Sitter din mätare utomhus genomför vi mätarbytet på utsatt datum eller i närtid.
  • Om din mätare sitter inomhus kontaktar vi dig med förslag på datum och tid för mätarbytet.
  • I samband med mätarbytet får du en beskrivning på hur mätaren fungerar av vår mätarmontör.

Här kan du läsa mer om våra olika elmätare.

5. Bekräftelse

Cirka 10 arbetsdagar efter mätarbytet får du en bekräftelse om att anläggningen är ansluten till elnätet. Bekräftelsen innehåller ett anläggnings-id som du behöver för att teckna avtal med en elhandlare. Du kan även använda bekräftelsen som ett intyg om du ska söka investeringsstöd från Länsstyrelsen.

Bekräftelsen är också ett avtal med Borgholm Energi som ger rätt till produktionsersättning för elen du levererar till elnätet.

Obs! Du måste teckna särskilt avtal med en elhandlare för att få ersättning för elen som levereras till elnätet.

6. Rapportering av mätvärden

Från att mätarbytet är gjort startar insamling av mätvärden, men det kan ta ett par dagar innan rapporteringen sker till din elhandlare.

  • Om du inte har valt en elhandlare att sälja din överskottsel till, och ditt abonnemang är på max 100 ampere, skickar vi mätvärdena till det elbolag som du köper din el från. Du kan också välja ett annat elbolag.
  • Har du ett större abonnemang måste du själv kontakta en elhandlare för att vi ska kunna rapportera mätvärden till någon.  Saknar du avtal med en elhandlare kan du tyvärr inte få betalt för elen som du levererar till elnätet.
  • Obs! Retroaktiv hantering av mätvärden är tyvärr inte möjligt.
Öppna menyn