Byte av elmätare 2021

Under 2021 kommer alla våra kunder få en ny, smart elmätare från Aidon. Med de nya mätarna kommer du enklare att kunna följa din användning och koppla på tjänster för energieffektivisering. För dig som har fritidshus kommer arbetet att påbörjas i juni och pågå under sommaren och för dig som är fastboende påbörjas arbetet i augusti. Du blir kontaktad i god tid av vår partner Hydrostandard Mätteknik Nordic med en bokad tid för ditt byte. Skulle tiden inte passa så går det bra att boka om, se länk till höger på sidan.

Varför byter ni ut min elmätare?

På uppdrag av regeringen har Energimarknadsinspektionen tagit fram funktionskrav för framtidens elmätare. De nya funktionerna ger bättre förutsättningar för att minska energiförbrukningen och kostnaderna.

Fördelar med din nya elmätare

Den nya elmätaren kommer att innehålla flera funktioner som du kan ha nytta av. Bland annat blir det enklare att följa din elanvändning. Elmätaren är också förberedd för mätning av produktion och den kommer att ha ett gränssnitt som gör det möjligt att koppla på tjänster för energieffektivisering. Din elanvändning kommer att skickas digitalt till oss och faktureringen baseras på din verkliga användning.

Hur går bytet till?

Elmätarna kommer från Aidon. Vår andra partner Hydrostandard Mätteknik Nordic genomför själva installationen och tillhandahåller en kundtjänst under arbetet med mätarbytet. De ansvarar för planering och kundkontakt under projektets gång. Installationen går till på lite olika sätt, beroende på var mätaren sitter:

Privatperson med mätare utomhus eller inomhus (ex. en villa)

Om mätaren sitter utomhus på din fastighet så behöver inte montören komma in i huset. Du behöver inte vara hemma när montören kommer. När mätaren sitter inomhus behöver fastighetsägare eller av denna utsedda person (över 18 år) vara hemma och släppa in montören. Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst bokar en specifik tid för installationen via post. Skulle inte tiden passa kan du byta tid.

Flerfamiljshus med mätare i mätarrum

När mätaren sitter i ett flerfamiljshus (alltså ett hyreshus eller en bostadsrättsförening) sätts information upp i trapphuset om när bytet av elmätare kommer att ske. Är mätaren placerad inne i din lägenhet behöver montören komma in och göra bytet. Du blir kontaktad om vilken tid som gäller just dig. Sitter mätaren placerade centralt i fastigheten behöver inte montören ha tillgång till din lägenhet.

Mätare hos företag

Hydrostandard Mätteknik Nordic kontaktar ditt företag. Det är viktigt att vi får tag på rätt person inom organisationen så att vi kommer in, hittar till mätaren samt att vi kan bryta strömmen när vi är där. Det innebär ett planerat avbrott i elleveransen.

Viktigt att veta

  • Du behöver inte göra något just nu – Mer information från Hydrostandard Mätteknik Nordic skickas när det är dags för din mätare att bytas.
  • Underlätta för montören – När det är dags för ditt mätarbyte, se till att det är lätt för montören att komma fram till elskåpet och att anläggningen är elsäker.
  • Personal ska kunna legitimera sig – Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Personal från våra partners ska alltid kunna legitimera sig när de jobbar hos dig.
  • Bytet innebär ett kort elavbrott – När vi byter elmätaren så bryts strömmen en liten stund. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i.
  • När mätarbytet är klart – När installationen är färdig så överlämnas information om mätarbytet och en instruktion. Där kommer det att stå datum, vem som utfört mätarbytet och vad den gamla respektive nya mätaren stod på vid bytet.
  • Covid-19 säker installation – Hydrostandard Mätteknik Nordic följer de riktlinjer som finns. Läs deras rutiner här.

Kontakta oss om du har frågor!

Vid frågor om mätarbytet, kontakta Hydrostandard Mätteknik Nordic:
0243-24 85 10 eller kc@hydrostandard.se.
Vid allmänna frågor, kontakta Borgholm Energi:
0485-883 00 eller info@borgholmenergi.se.

 

Öppna menyn