Din elmätare

På uppdrag av regeringen har Energimarknadsinspektionen tagit fram funktionskrav för framtidens elmätare. De nya funktionerna ger bättre förutsättningar för att minska energiförbrukningen och kostnaderna. Under 2021 bytte vi ut alla våra kunders elmätare till en ny, smart mätare från Aidon.

Fördelar med din nya elmätare

Den nya elmätaren innehåller flera funktioner som du kan ha nytta av. Bland annat blir det enklare att följa din elanvändning. Elmätaren är också förberedd för mätning av produktion och den kommer att ha ett gränssnitt som gör det möjligt att koppla på tjänster för energieffektivisering. Din elanvändning kommer att skickas digitalt till oss och faktureringen baseras på din verkliga användning.

Så fungerar den nya elmätaren

När vi bytte din elmätare ersattes den med en ny mätare från Aidon. Din nya mätare ger dig ännu bättre koll på din elanvändning.

Så här ser din nya mätare ut

Aidon nya elmätare

Hur du läser av din mätare

På displayen kan du se din mätarställning, det vill säga den el du använt, mätt i antal kilowattimmar (kWh). För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen den första och den sista dagen av den period du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning. Mätaren kan visa mer än bara mätarställningen. Med hjälp av tryckknappen för display på din mätare kan du stega dig fram till annan information.

Vad visar statuslampan för strömbrytaren (4)?

Lampans färgStatusÅtgärder
Fast gröntElen är påslagen.
Blinkar gröntElen är påslagen.Tryck på startknappen för strömbrytaren.
Blinkar röttElen är avslagen och knappfunktionen är blockerad.Kontakta Kundservice. Vi har brutit strömmen till anläggningen via fjärranslutning.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt.Mätaren har ingen ström.Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1) och att alla säkringar är hela.

På mätaren finns en indikeringsdiod (2) som blinkar proportionellt till hur mycket el du förbrukar, 1 000 blinkningar per kWh. Ju mer el du använder är, desto snabbare blinkar dioden. Statuslampan för kommunikation (5) visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.

Om du vill bryta elen till din bostad

Mätaren kan läsas av och styras med fjärranslutning. Det går att slå på och av mätaren via en knapp på mätaren (3) eller via fjärrstyrning. Om du behöver stänga av elen i din bostad eller anläggning ska du använda strömbrytarens tryckknapp på mätaren (3), inte din huvudströmbrytare. På så sätt bryts inte strömförsörjningen till kommunikationsmodulen och vi kan fortfarande läsa av mätaren via fjärranslutning. Om du utför elektriskt arbete på anläggningen måste däremot anläggningens huvudbrytare slås av och huvudsäkringarna lossas.

Vad visar displayen?

Displayen (1) visar normalt mätarställningen (köpt el) i kilowattimmar, kWh. Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av tryck-knappen på mätaren. I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckningen, och visar då mätarställningen igen.

StegInformation i displayen
1A+
2A-
3Datum
4Momentan effekt
5Spänning L1
6Spänning L2
7Spänning L3
8Ström L1
9Ström L2
10Ström L3

HAN-port

På mätaren finns en HAN-port av modellen RJ12. Via porten kan du ansluta utrustning för att få mer information om elanvändningen. Informationen uppdateras minst var tionde sekund. Kontakta oss för att få hjälp med att aktivera HAN-porten.

Gränssnitt för din HAN-port

Ovanför HAN-porten finns en modellbeteckning. Jämför modellbeteckningen med siffrorna nedan för att få reda på vilket gränssnitt som gäller för din HAN-port.

  • Du har RJ12: ADN 6490, ADN 6492, ADN 6442
Öppna menyn