Din elmätare

Via din mätare kan du ha koll på din elanvändning. Vi samlar in och mäter hur mycket el du använder och vi meddelar förbrukningen till din elleverantör. Numera får vi mätarställningarna automatiskt från de fjärravlästa elmätarna.

Byte av elmätare

Under 2021 kommer alla våra kunders elmätare att bytas ut och din elmätare kommer att ersättas med en ny, smartare elmätare från Aidon. Med den nya elmätaren får du som kund möjlighet till en mer detaljerad information om energianvändningen. Det hoppas vi ska inspirera till en mer flexibel elanvändning och därmed lägre kostnader.

Hur fungerar de nya mätarna?

De nya mätarna kommer att ha följande funktioner:

  • Med den nya mätaren får du som vill ökade möjligheter att följa din elförbrukning via det inbyggda kundgränssnittet. Det möjliggör att du som kund kan ta del av mätuppgifter minst var tionde sekund om du begärt att kundgränssnittet ska vara aktiverat. Om du vill aktivera eller avaktivera gränssnittet kontaktar du oss.
  • Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  • De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart vilket ger dig möjlighet att vara mer aktiv på marknaden. Du kan då styra din elanvändning till de timmar då elnätet har lägre belastning och elen är billigare.
  • Elmätaren kan mäta energin som används i fastigheten samt produktion och export av el för dig med mikroproduktion genom exempelvis solceller. Det underlättar för dig som producerar egen el.
  • Elmätaren kommer också att kunna skicka avbrottslarm vid strömavbrott, vilket kan hjälpa oss att snabbare åtgärda fel eller avbrott i elnätet.
  • Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretagen vid utbetalning av avbrottsersättning men också att stärka din ställning i egenskap av kund gentemot oss som elnätsföretag.
  • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna till-och frånkoppla elanläggningar på distans. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretaget att stänga av strömmen i samband med kundflytt, vilket gör att flera kunder kommer att välja elavtal vid flytt.

Hur du läser av din mätare

På displayen kan du se din mätarställning, det vill säga den el du använt, mätt i antal kilowattimmar (kWh). För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen den första och den sista dagen av den period du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning.

Mätaren kan visa mer än bara mätarställningen. Med hjälp av tryckknappen för display på din mätare kan du stega dig fram till annan information.

Ett bättre och mer överskådligt sätt är att gå in på Mina Sidor. Logga in högst upp till höger på denna sida.

Vad visar statuslampan för strömbrytaren (4)?

Lampans färgStatusÅtgärder
Fast gröntElen är påslagen.
Blinkar gröntElen är påslagen.Tryck på startknappen för strömbrytaren.
Blinkar röttElen är avslagen och knappfunktionen är blockerad.Kontakta Kundservice. Vi har brutit strömmen till anläggningen via fjärranslutning.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt.Mätaren har ingen ström.Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1) och att alla säkringar är hela.

På mätaren finns en indikeringsdiod (2) som blinkar proportionellt till hur mycket el du förbrukar, 1 000 blinkningar per kWh. Ju mer el du använder är, desto snabbare blinkar dioden.

Statuslampan för kommunikation (5) visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.

Om du vill bryta elen till din bostad

Mätaren kan läsas av och styras med fjärranslutning. Det går att slå på och av mätaren via en knapp på mätaren (3) eller via fjärrstyrning.

Om du behöver stänga av elen i din bostad eller anläggning ska du använda strömbrytarens tryckknapp på mätaren (3), inte din huvudströmbrytare. På så sätt bryts inte strömförsörjningen till kommunikationsmodulen och vi kan fortfarande läsa av mätaren via fjärranslutning. Om du utför elektriskt arbete på anläggningen måste däremot anläggningens huvudbrytare slås av och huvudsäkringarna lossas.

Vad visar displayen?

Displayen (1) visar normalt mätarställningen (köpt el) i kilowattimmar, kWh. Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av tryck-knappen på mätaren. I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckningen, och visar då mätarställningen igen.

StegInformation i displayen
1A+
2A-
3Datum
4Momentan effekt
5Spänning L1
6Spänning L2
7Spänning L3
8Ström L1
9Ström L2
10Ström L3
Öppna menyn