Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Elpriskompensation

Regeringen har beslutat om en modifierad förlängning av elpriskompensationen för mars månad gällande kunder i södra Sverige – elområde 3 och 4, som haft en förbrukning om minst 400 kWh.

Tidigare i år införde regeringen, med anledning av de exceptionellt höga elpriserna, en elpriskompensation för december 2021, januari och februari 2022 som avsåg kompensation till hushåll i hela Sverige.

Frågor och svar

Vilka hushåll kommer att få del av stödet?

Alla svenska hushåll som har haft en förbrukning från 700 kWh per månad under december 2021, januari 2022 och februari 2022, har fått ta del av den kompensation som betalades ut från och med april.

Den förlängda kompensationen gäller hushåll i elområde 3 och 4, som haft en förbrukning om minst 400 kWh under mars månad.

På regeringen.se hittar du fullständig ersättningstrappa

När betalas ersättningen ut?

Elpriskompensationen för december–februari drogs från de fakturor vi skickade ut till våra kunder i början av maj, och kompensationen för mars dras från och med fakturan som skickas i juli.

Behöver jag som kund göra något för att få ersättning?

Du behöver inte ansöka om kompensationen. Ersättningen betalas automatiskt via ditt elnätsbolag om du uppfyller kraven. Det går inte heller att själv välja hur utbetalningen ska ske.

På vilket sätt gör Borgholm Energi utbetalningen till sina kunder?

För kunder hos Borgholm Energi dras elpriskompensationen från fakturan. Om den första fakturan innehållande kompensationen inte räcker för att täcka hela beloppet kommer överskjutande kompensation att dras från efterföljande fakturor tills hela ersättningen erhållits.

Vad händer om jag har flyttat?

Om ett hushåll har flyttat från sin bostad innan stödet har betalats ut får elnätsbolaget välja om kompensationen ska betalas ut till hushållet som flyttar ut från bostaden eller till hushållet som flyttar in i bostaden. Skälet för detta är att det kan vara svårt för elnätsbolaget att ha uppdaterade kontaktuppgifter för det hushåll som har flyttat ut.

Vid flytt kan man därför kontakta sitt elnätsbolag för att få information om hur elnätsbolaget kommer att hantera kompensationen vid en flytt.

Var kan jag läsa mer om elpriskompensationen?

Det är regeringen, inte elhandelsbolagen eller elnätsbolagen, som du vänder dig till för att hitta information om elpriskompensationen. På regeringens hemsida finns aktuell information, inklusive fullständiga ersättningstrappor och svar på vanliga frågor.

 

 

Öppna menyn