Nätpriser

Abonnemangsavgift från och med 1 juli 2023, kr/år

Huvudsäkring16 A16 A20 A25 A
TaxaLägenhetVilla
D111 7383 5545 3006 855
Huvudsäkring35 A50 A63 A80 A
Taxa D119 92814 67719 13828 309
Elöverföring, öre/kWh
Taxa D1115,4
Energiskatt, öre/kWh
Energiskatt49,00

Samtliga avgifter är inklusive moms (25 %). Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta abonnemangsavgiften beror på storleken av din huvudsäkring och den rörliga hur stor elöverföring (kWh) som skett.

Abonnemangsavgift 1 januari 2023 – 30 juni 2023, kr/år

Huvudsäkring16 A16 A20 A25 A
TaxaLägenhetVilla
D111 8493 7815 6387 292
Huvudsäkring35 A50 A63 A80 A
Taxa D1110 56215 61420 36030 116
Elöverföring, öre/kWh
Taxa D1125,7
Energiskatt, öre/kWh
Energiskatt49,00

Samtliga avgifter är inklusive moms (25 %). Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta abonnemangsavgiften beror på storleken av din huvudsäkring och den rörliga hur stor elöverföring (kWh) som skett.

Ersättning produktion 2023

Överföringsersättning produktion, öre/kWh exkl. moms
Taxa D115,2

Övrigt

 • I abonnemangsavgiften ingår nätövervakningsavgift 5,44 kr (inkl. moms) och elsäkerhetsavgift 13,88 kr (inkl. moms).
 • Elberedskapsavgift tillkommer med 49 kr (inkl. moms) per abonnemang.
 • De fasta avgifterna gäller för trefasleverans 400/230 volt. Vid enfasleverans utgår avgift efter 16 amperes mätarsäkring trefasleverans.
 • Avgiften för lägenhet är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus, där för fastighetens allmänna behov särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Tillämpningsbestämmelser

 • Engångsavgifter utgår enligt särskilda bestämmelser vid nyanslutning eller utökning av befintliga abonnemang.
 • Fast avgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel eller knivsäkring som begränsar kundens mätarsäkring.
 • Endast, hos nätbolaget registrerad, behörig installatör får efter skriftligt medgivande från Borgholm Energi Elnät AB byta avgiftsbestämmande passdel.
 • Byte till annan taxa eller säkringsklass får normalt ej ske mer än en gång per år.
 • I denna prislista angivna priser gäller normala leveransförhållanden.
 • För leveranserna gäller i övrigt allmänna leveransvillkoren NÄT 2012 K.
 • Vid flyttning skall uppsägning göras senast en månad före avflyttning.
Öppna menyn