Nätpriser

Avgifter fr.o.m 1 juli 2024

(längre ner på sidan finns avgifter för 1 januari 2024 – 30 juni 2024)

Abonnemangsavgift från och med 1 juli 2024, kr/år

Huvudsäkring16 A16 A20 A25 A
TaxaLägenhetVilla
D112 0424 1776 2288 056
Huvudsäkring35 A50 A63 A80 A
Taxa D1111 66717 24822 49133 269
Elöverföring, öre/kWh
Taxa D1125,6
Energiskatt, öre/kWh
Energiskatt53,5

Samtliga avgifter är inklusive moms (25 %). Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta abonnemangsavgiften beror på storleken av din huvudsäkring och den rörliga hur stor elöverföring (kWh) som skett.

Ersättning produktion

Överföringsersättning produktion, öre/kWh exkl. moms
Taxa D115,2

Övrigt

 • I abonnemangsavgiften ingår nätövervakningsavgift 5,44 kr (inkl. moms) och elsäkerhetsavgift 13,88 kr (inkl. moms).
 • Elberedskapsavgift tillkommer med 112,50 kr (inkl. moms) per abonnemang.
 • De fasta avgifterna gäller för trefasleverans 400/230 volt. Vid enfasleverans utgår avgift efter 16 amperes mätarsäkring trefasleverans.
 • Avgiften för lägenhet är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus, där för fastighetens allmänna behov särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Tillämpningsbestämmelser

 • Engångsavgifter utgår enligt särskilda bestämmelser vid nyanslutning eller utökning av befintliga abonnemang.
 • Fast avgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel eller knivsäkring som begränsar kundens mätarsäkring.
 • Endast, hos nätbolaget registrerad, behörig installatör får efter skriftligt medgivande från Borgholm Energi Elnät AB byta avgiftsbestämmande passdel.
 • Byte till annan taxa eller säkringsklass får normalt ej ske mer än en gång per år.
 • I denna prislista angivna priser gäller normala leveransförhållanden.
 • För leveranserna gäller i övrigt allmänna leveransvillkoren NÄT 2012 K.
 • Vid flyttning skall uppsägning göras senast en månad före avflyttning.

Avgifter för perioden 1 januari 2024 – 30 juni 2024

(överst på sidan hittar du priser fr. o. m 1 juli 2024)

Abonnemangsavgift 1 januari – 30 juni 2024, kr/år

Huvudsäkring16 A16 A20 A25 A
TaxaLägenhetVilla
D111 8073 6965 5127 129
Huvudsäkring35 A50 A63 A80 A
Taxa D1110 32515 26419 90429 442
Elöverföring, öre/kWh
Taxa D1124,7
Energiskatt, öre/kWh
Energiskatt53,5

Samtliga avgifter är inklusive moms (25 %). Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta abonnemangsavgiften beror på storleken av din huvudsäkring och den rörliga hur stor elöverföring (kWh) som skett.

Öppna menyn