Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Stöd till elanvändare

Svenska Kraftnät har på uppdrag av Regeringen tagit fram tre olika stöd till elanvändare. Två av dem vänder sig till privatpersoner och ett till näringsidkare och juridiska personer.

Nästa elstöd som betalas ut är till privatpersoner i hela Sverige och det är Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna.

Du som privatperson har rätt till elstöd om du

  • har ett eget elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag
  • har en elanläggning (uttagspunkt) i Sverige
  • stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Stödet gäller elförbrukningen under perioden 1 november – 31 december 2022 och Försäkringskassan räknar med att de flesta ska få sina pengar senast den 9 juni. Försäkringskassan svarar på frågor om utbetalningen. 

I samband med utbetalningen varnar Försäkringskassan för att det finns en ökad risk att bedragare utnyttjar utbetalningen som en möjlighet till bedrägeri. Privatpersoner kan bli kontaktade av bedragare som säger att de vill hjälpa till med att få elstödet utbetalt. Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät, Borgholm Energi eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Elstöd till privatpersoner för perioden oktober 2021 – september 2022

Detta elstöd betalas ut till privatpersoner som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 och 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022.

Elstöd till privatpersoner för perioden november och december 2022

Det här elstödet betalas ut till privatpersoner som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i hela landet och som var innehavare av elnätsavtalet den 31 december 2022.

Elstöd till näringsidkare och juridiska personer

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt ansökan om ett nytt elstöd till näringsidkare och juridiska personer. I nästa steg kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos EU-kommissionen.

Svenska Kraftsnät hemsida hittar du mer information.

Öppna menyn