Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Stöd till elanvändare

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Med södra Sverige avses elområde SE3 och SE4.

Hur mycket just du får i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. I elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh.

Formerna och tidpunkten för när du kan få ut stödet är inte klart. Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen för hantering av utbetalningen.

Svenska Kraftsnät hemsida hittar du mer information.

Öppna menyn