Din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen i ditt hus är knutpunkten mellan fjärrvärmenätet och värmesystemet.

Här värmer det varma fjärrvärmevattnet dels upp det vatten som cirkulerar i värmeelementen och dels tappvarmvatten till bland annat kök och badrum. Vattnet värms upp i en värmeväxlare. Dessa fungerar genom att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar, som har god värmeledningsförmåga.

På andra sidan väggarna finns ett annat kanalsystem, där det vatten som ska värmas cirkulerar. I en fjärrvärmecentral finns minst två värmeväxlare, en för tappvarmvatten och en för värmeledningssystemet. Förutom detta innehåller centralen cirkulationspump, expansionskärl och styrutrustning. Fjärrvärmevattnets genomströmning i värmeväxlarna regleras med styrutrustning vilket gör att så mycket värme som behövs överförs till huset.

Det är du som äger din fjärrvärmecentral, men vi hjälper dig gärna om det skulle uppstå problem. Du kan även vända dig till en rörentreprenör.

Öppna menyn