Så här gör du

Att sortera ut sitt matavfall är enkelt och ger stora miljövinster. Du lägger matavfallet i en separat grön påse, försluter den med dubbelknut och lägger den i ditt vanliga sopkärl tillsammans med restavfallspåsarna. När du gör det ser vi till att matavfallet kommer till nytta som biogödsel och biogas – bra va!

Biogasen används som fordonsbränsle till både bussar och personbilar. Biogödsel, som är en restprodukt från tillverkningen av biogas, ersätter konstgödsel och används som näringsrik gödning i lantbruket.

Det här lägger du i den gröna påsen:

 • Matrester: både tillagade och råa
 • Frukt & grönt: rester och skal
 • Kaffe & te: sump, filter och påsar
 • Skal & ben: kött- och fiskben, fiskrens, skal från skaldjur och ägg
 • Matfett: smör, margarin, olja och annat matfett

Det här lägger du inte i den gröna påsen:

 • Papper: Papper, servetter, blöjor, bindor, tamponger, textilier
 • Djurlatrin: Kattsand och hundbajs
 • Växter & blommor: Krukväxter, snittblommor, jord och trädgårdsavfall
 • Tobak: Cigarettfimpar och snus
 • Mediciner: Överblivna läkemedel lämnas på apoteket

Sorteringsguide för matavfall

Vad händer sen?

Med hjälp av kamerateknik sorteras sedan de gröna påsarna ut. Matavfallet mals ner och blir till biogas som bland annat driver bussar och till biogödsel som används inom lantbruk.

 1. Du lägger matavfallet i en separat grön påse, knyter ihop påsen med en dubbelknut och slänger påsen i ditt vanliga sopkärl.
 2. Sopbilen kommer och tömmer sopkärlet enligt fastställd körtur.
 3. Soporna transporteras till en optisk sorteringsanläggning där påsarna sorteras med hjälp av kamerateknik, mat- och restavfall var för sig.
 4. Efter att matavfallet förbehandlats och malts ner till ett substrat, även kallat slurry, skickas det till en biogasanläggning. Här rötas det och blir till biogas.
 5. Biogasen används som fordonsbränsle till både bussar och personbilar. Biogödsel, som är en restprodukt från tillverkningen av biogas, ersätter konstgödsel och används som näringsrik gödning i lantbruket.

Öppna menyn