Så här gör du

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Att sortera ut sitt matavfall är enkelt och ger stora miljövinster. Du lägger matavfallet i en separat grön påse, försluter den med dubbelknut och lägger den i ditt vanliga sopkärl tillsammans med restavfallspåsarna. När du gör det ser vi till att matavfallet kommer till nytta som biogödsel och biogas – bra va!

Biogasen används som fordonsbränsle till både bussar och personbilar. Biogödsel, som är en restprodukt från tillverkningen av biogas, ersätter konstgödsel och används som näringsrik gödning i lantbruket.

Det här lägger du i den gröna påsen:

  • Matrester: både tillagade och råa
  • Frukt & grönt: rester och skal
  • Kaffe & te: sump, filter och påsar
  • Skal & ben: kött- och fiskben, fiskrens, skal från skaldjur och ägg
  • Matfett: smör, margarin, olja och annat matfett

Det här lägger du inte i den gröna påsen:

  • Papper: Papper, servetter, blöjor, bindor, tamponger, textilier
  • Djurlatrin: Kattsand och hundbajs
  • Växter & blommor: Krukväxter, snittblommor, jord och trädgårdsavfall
  • Tobak: Cigarettfimpar och snus
  • Mediciner: Överblivna läkemedel lämnas på apoteket
Öppna menyn