Bevattningsförbud

Vi är vana vid att det finns där – i kranen, duschen och i trädgårdsslangen. Men vatten är ingen självklarhet, det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser.

Under perioden 1 maj till 30 augusti har vi därför bevattningsförbud. Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda det kommunala dricksvattnet till:

  • att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang
  • att fylla eller byta ut vatten om 3 kubikmeter eller mer i pooler

Det är tillåtet för firmor samt privatpersoner att utföra fasadtvätt.

Varför bevattningsförbud?

Bevattningsförbudet är återkommande sedan flera år tillbaka för vi vet att vi har väldigt lite nederbörd på Öland och därför måste vi agera förebyggande. Dessutom finns det bara en viss mängd grundvatten och vi måste säkerställa att vattnet räcker till alla.

Öland är dessutom ett attraktivt besöksmål med högt antal sommarboende och besökare. Detta är också en av anledningarna till bevattningsförbudet då belastningen på ledningsnätet ökar markant – vilket kan orsaka leveransproblem och försämrad vattenkvalitet.

Trots bevattningsförbudet tar vi varje år emot samtal där det påtalas att förbudet inte efterlevs. Det rör sig både om de som medvetet inte respekterar bevattningsförbudet och de som inte känner till att det råder ett förbud. Vi följer upp och undersöker alla anmälningar som kommer in till oss vilket också tar tid från verksamheten, vi vill därför redan nu informera om och påminna om varför vi har bevattningsförbud och vädja till alla att respektera det.

Majoriteten av våra kunder respekterar förbudet och sköter detta bra och vi vill tacka alla som följer bevattningsförbudet och som på så vis är med och sparar på vattnet.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hushålla med dropparna av det livsviktiga livsmedlet – för ett mer hållbart Öland!

 

Öppna menyn