Bevattningsförbud

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser. Det är ett livsmedel som inte är obegränsat och under sommarhalvåret fylls inte naturens vattenmagasin på. Under perioden 1 maj till 30 augusti har vi därför bevattningsförbud. Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter

Det är tillåtet för firmor samt privatpersoner att utföra fasadtvätt.

 

Öppna menyn