Meddela åtgärd

Om fastighetens dagvatten är felkopplat är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda detta. Ta eventuellt hjälp av en entreprenör för att åtgärda felen och meddela oss när det är gjort.

Öppna menyn