Rutin för mätarbyten Covid-19

Under rådande omständigheter med Covid-19 gäller följande rutin för alla mätarbyten.

Rutinen är till för våra anställda, kunders och entreprenörers säkerhet.

  1. Samtliga mätarbyten samordnas om så möjligt för att minimera antalet besök hos kund.
  2. Vi säkerställer att den som utför mätarbytet samt kunden inte har några symtom på sjukdom.
  3. Engångshandskar kan användas vid behov eller önskemål.
  4. Behörigt avstånd på minst 2 meter hålls under hela besöket. Vi ser helst att du som kund inte vistas i samma rum som installatören under arbetets gång.
  5. Samtliga kontaktytor rengörs före och efter arbete med desinfektionsmedel.
  6. Varje besök dokumenteras för att säkerställa att rutinen efterlevs.
Öppna menyn