Läs av din vattenmätare

Ha för vana att regelbundet kontrollera din vattenmätare. Då har du möjlighet att upptäcka onormal förbrukning eller eventuella vattenläckor. Mätarställningen bör läsas av och registreras minst en gång per år, men det går bra att göra oftare än så.

Var hittar jag min vattenmätare?

Vattenmätaren sitter oftast där vattenrören kommer in i ditt hus. Det är därför vanligt att hitta vattenmätaren i källaren, i tvättstugan eller i ett förråd. Ibland har vattenmätaren istället placerats i en vattenmätarbrunn på fastigheten.

Hur läser jag av min mätare?

Vattenmätaren kan enkelt avläsas via de stora tydliga siffrorna i displayen. De fem stora sifforna visar hur mycket kallvatten som flödat genom mätaren i kubikmeter. De tre sista sifforna är decimaler och visar vattenflödet i liter.

Flödesindikatorpilarna i displayens vänstra kant visar att vatten flödar genom mätaren. Om det inte är något flöde visas inga pilar. I den nedre kanten på displayen visas infokoder vid extra ordinär vattenförbrukning.

Blinkande infokodBetydelse
LEAKVattnet har ej stått stilla en timme under senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckande rörledning eller t.ex. toalett.
BURSTVattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på brott i rörsystemet.
DRYMätaren är ej vattenfylld. I detta fall kommer ingenting att mätas.
REVERSEVatten flödar genom mätaren i fel riktning.
TAMPERFörsök till bedrägeri/åverkan på mätare. Mätare är ej godkänd för debitering.

Har du en annan modell?

Räkneverket i vattenmätaren visar antalet kubikmeter och det är dessa siffror du ska läsa av och rapportera till Borgholm Energi.

Det svarta kugghjulet mitt på mätartavlan snurrar när vatten används. Skulle det konstant röra sig åt ett håll trots att du stängt av alla vattenkranar och utkastade tyder det på ett läckage på vattenledningen inom din fastighet.

De små röda visarna visar från vänster till höger: 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1 000 liter/varv.

Öppna menyn