Dricksvatten

Det viktigaste livsmedlet har vi hemma i vattenkranen. Borgholm Energi sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om cirka 75 mil vattenledningar.

Vi har sex vattenverk för beredning och rening av dricksvatten. Vi producerar cirka 1 750 000 m3 dricksvatten varje år som försörjer hushåll, företag och dagsgäster inom kommunen. Vattnet kommer både från våra grundvattentäkter som förstärks med infiltrationsvatten från kanaler och Hornsjön samt från vårt avsaltningsverk i Sandvik. Varje dag produceras cirka 4 800 m3 vatten – under juli månad ökar mängden till nästan 9 000 m3.

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nytt råvatten, processoptimera våra verksamheter och säkra våra vattentäkter.

Öppna menyn