Bra att tänka på

Här samlar vi nyttig information för dig som fastighetsägare och med kommunalt vatten och/eller avlopp.

Fastighetens servisventil

Varje fastighet som är ansluten till kommunalt vatten har en servisventil som är till för att öppna och stänga av vattentillförseln till fastigheten. Servisventilen är placerad vid fastighetens förbindelsepunkt som vanligtvis är placerad 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Servisventilen vid förbindelsepunkten tillhör huvudmannen, Borgholm Energi

Tänk på att servisventilen endast får hanteras av personal från Borgholm Energi eller personal på uppdrag av Borgholm Energi. Behöver du som fastighetsägare stänga av eller öppna vattentillförseln till din fastighet kan du kontakta vår kundservice på telefon 0485-883 00.

Det finns de fastighetsägare som har installerat en egen servisventil inne på den egna fastigheten

Undvika frusna vattenledningar

Under den kallare delen av året kan vatten- och avloppsledningar frysa och spricka vilket leder till att det blir en vattenläcka. Se därför till att hålla lite extra koll på fastighetens ledningar när temperaturen ute sjunker.

Hur kan jag undvika frusna ledningar?

  • Vattenmätaren får inte utsättas för kyla och bör därför vara varmt placerad. Känns väggen kall och frostig är miljön för kall för mätare.
  • Se till att det alltid är frostfritt i utrymmen där det finns vattenledningar.
  • Kontrollera att ledningarna är tillräckligt isolerade och att det inte finns några sprickor och hål.

Vad gör jag om ledningarna fryser?

På fastighetens sida från förbindelsepunkten är det du som fastighetsägare som ansvarar för ledningarna. Skulle ledningar frysa och orsaka en vattenläcka inne på fastigheten kan du göra följande:

  • Stäng av vattnet vid vattenmätaren genom att vrida på avstängningsventilerna. Kan du inte stänga av vattnet vid vattenmätaren kontaktar du Borgholm Energi på telefon 0485-883 00 som stänger av servisventilen vid förbindelsepunkten.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag och rådfråga om eventuellt ytterligare åtgärder.
  • För reparation av läckaget kan en rörmokare behöva kontaktas. Kostnad för rörmokare står du som fastighetsägare för.
Öppna menyn