Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Livsmedelsgodkänt dricksvatten

Borgholm Energi levererar ett livsmedelsgodkänt dricksvatten i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter vilket innebär att du kan lita på vårt kranvatten. Vi säkerställer kvalitén med genomtänkta arbetsrutiner, olika kontroller samt provtagningar flera gånger i månaden.

Olyckligtvis har Radio P4 Kalmar sänt ett inslag där en forskare från KTH gör ett uttalande om att vatten från vattenverk som använder liknande teknik som vi gör vid vårt vattenverk i Sandvik skulle vara skadligt att dricka på grund av för låga halter av mineraler – detta vill vi kraftigt dementera!

Du som kund kan känna dig helt trygg och det är inte skadligt att dricka och använda ditt vatten precis som vanligt.

Trygg och kvalitetssäkrad process

I processen vid vattenverket i Sandvik har vi ständig övervakning för att säkerställa att produktionen fungerar säkert. Utöver detta tar vi prover enligt nedan.

  • En gång i månaden tas prover gällande mikrobiologi.
    Dessa prover tas i syfte att verifiera att kvalitén gällande mikrobiologi är inom gränsvärdena. Här ingår bland annat förekomst av bakterier och andra skadliga organismer.
  • Tre gånger om året tas prover gällande fyskemi.
    Dessa prover tas i syfte att verifiera att den kemiska kvalitén är inom gränsvärden.
  • Årligen tas flertalet prov inne hos användare ute på ledningsnätet.
    Dessa avser både mikrobiologi och fyskemi. Proverna hos användare tas för att säkerställa att vi behåller kvalitén på vattnet i ledningsnätet.

Återmineralisering

I processen sker återmineralisering med av Livsmedelsverket godkänd kalkstenskross som ökar koncentrationen av mineraler i dricksvattnet samt skyddar ledningsnätet mot korrosion. Maten är och ska vara den huvudsakliga källan till näringsämnen och mineraler men dricksvatten kan ge kompletterande tillskott.

I en riskhanteringsrapport från Livsmedelsverket framgår att användningen av dricksvatten framställt genom tekniken omvänd osmos varken medför positiva eller negativa hälsoeffekter på befolkningsnivå, med avseende på intaget av mineralerna kalcium (Ca), kalium (K) och magnesium (Mg) vid en varierad kosthållning.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om dricksvattenkvalitet och regler om dricksvatten.

Öppna menyn